Andre mediatorer

Arbejdspladsforhold:

Mediator og ingeniør Anne Rebsdorf 

Advokat og mediator Allan Ohms (er også erfaren i mediation af familiesager)

Familiesager:

Advokat og mediator Anne Kjærhus Mortensen

Advokat og mediator Pia Deleuran

Fonde og foreninger:

Advokat og mediator Birgitte Brøbech

Gruppekonflikter:

Professor, dr. jur. Vibeke Vindeløv

Internationale konflikter:

Professor, dr. jur. Vibeke Vindeløv

IT:

Advokat og mediator Kim G. Hansen

Patent,varemærker og design:

Advokat og mediator Mogens Yde Knudsen

Hospitals-, patient- og pårørendekonflikter:

Mediator og sygeplejerske Christa Lunn

 

Hvis du som kunde ønsker at få udmeldt en mediator, kan du henvende dig til Center for Konfliktløsning, Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg, Mediationsinstituttet eller Voldgiftsinstituttet. Det koster et gebyr. Der henvises til institutternes hjemmesider.

Fagligt og økonomisk indestår Buhl Mediation ikke for udmeldelser.