Andre mediatorer

Arbejdspladsforhold:

Mediator og ingeniør Anne Rebsdorf 

Familiesager:

 Advokat og mediator Pia Deleuran

Fonde og foreninger:

Advokat og mediator Birgitte Brøbech

Gruppekonflikter:

Professor, dr. jur. Vibeke Vindeløv

Internationale konflikter:

Professor, dr. jur. og leder af Københavns Universitets masteruddannelse i konfliktmægling Vibeke Vindeløv

IT

Advokat og mediator Kim G. Hansen

Patent,varemærker og design:

Advokat og mediator Mogens Yde Knudsen

Hvis man som kunde ønsker at få udmeldt en mediator, kan man henvende sig til Center for Konfliktløsning, Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg, Mediationsinstituttet eller Voldgiftsinstituttet. Det koster et gebyr. Der henvises til institutternes hjemmesider.

Fagligt og økonomisk indestår Buhl Mediation ikke for udmeldelser.