FAQ

Ofte stillede spørgsmål og svar:

Spørgsmål: Behøver jeg sidde i samme lokale som mine modparter?
Svar: Hvis det er belastende for en eller begge parter at være i samme rum fra starten, kan der holdes separate møder (det kan der i øvrigt også under et mediationsmøde). Erfaringen tilsiger dog, at det er nødvendigt forud for den endelige aftaleindgåelse at være og tale sammen i det samme lokale. Det er i øvrigt sådan, at alle parter - uanset rolle - er påvirkede af en konflikt: Det kan være hjælpsomt for den enkelte at vide, at alle har det på samme måde.

Spørgsmål: Hvordan kan jeg være sikker på, at mediator er neutral?
Svar: Der skal være tillid til, at mediator ikke har sympati for nogen af parterne og loyalt vil arbejde for en aftale, der tilgodeser alle parternes interesser. Mediator er forpligtet til ikke at påtage sig sager for parter, han eller hun tidligere har rådgivet, været ansat hos eller lignende. Hvis denne tillid ikke er til stede hele tiden, må en mediation afbrydes.

Spørgsmål: Hvordan kan jeg være sikker på, at mine modparter overholder en fortrolighed?
Svar: På samme måde som med samarbejdet med mediator er tilliden her afgørende. Hvis en part ikke under hele forløbet har denne tillid, bør det drøftes. vi aftaler i øvrigt altid, hvad der må bruges af viden efter mediationen og hvad der ikke må. I yderste konsekvens må en mediation afbrydes. Det har jeg endnu ikke oplevet skete, sandsynligvis fordi tilliden var der fra starten, da man valgte at prøve mediation.

Spørgsmål: Kan jeg frit forlade en mediation, hvis jeg ikke kan lide at være der eller ikke ønsker at medvirke til en løsning?
Svar:
Ja, man er fri til at forlade en mediation. Mediation er frivilligt. Jeg opfordrer til en start parterne til at fortælle, hvorfor de eventuelt ønsker at forlade mødet. Det har jeg endnu ikke oplevet er sket.

Spørgsmål: Hvis mit firma kontakter Buhl Mediation og beder om at indlede mediation, vil sagens andre parter så ikke tro, at vi har en alliance på forhånd?

Svar: Det spørgsmål får jeg tit. Jeg medierer ikke i sager, hvis jeg på et tidspunkt har haft en relation til en af parterne; så nemt er det. Og jeg taler lige lang tid med hver af parterne, inden vi indleder selve mediationsmødet.