Hvad er mediation

Mediation er en konfliktløsningsmetode.

Metoden bruges som alternativ til juridiske trakasserier, voldgiftsafgørelse eller retsafgørelser. Virksomheden eller parterne i en byggesag sparer på den måde omkostninger til eksterne rådgivere og voldgift/retssag. Og fører i de fleste tilfælde til, at værdifulde samarbejdsrelationer kan fortsætte til det fælles bedste.

Metoden kan også bruges  ved indgåelse af kontrakter, for eksempel ejeraftaler eller ydelsesbeskrivelser (byggeri og IT-kontrakter).

Målet med mediation er at løse tvister og konflikter på den mest omkostningseffektive måde!

Den officielt anerkendte definition på mediation i Danmark er:

”... en fortrolig konfliktløsningsmetode, hvor en eller flere upartiske tredjepersoner hjælper parterne med selv at finde og forhandle sig frem til en for dem tilfredsstillende løsning gennem en struktureret proces. Mægler rammesætter og leder mæglingen, men træffer ingen afgørelse i sagen”.

Mediation bringes i stand ved, at en eller flere parter i en konflikt henvender sig til en professionel mediator. Herefter tager mediator kontakt til de involverede og aftaler at mødes. Det er mediator, der sætter de fysiske og mødetekniske rammer og leder parterne igennem mødet.

En mediation varer typisk en dag. Den afsluttes med en bindende aftale mellem parterne. Parterne betaler mediators honorar med lige andele til hver. Hvis en part har en retshjælpsforsikring, skal forsikringsselskabet acceptere, at forsikringen dækker mediation.

Partsrepræsentanter (advokater, revisorer, bygningssagkyndige eller andre) er ofte en god støtte under en mediation. Deres medvirken betyder, at parterne gennem hele mødet kan få rådgivning, når der er brug for det.

 En af de metodikker, der bruges, er konflikt- og løsningstrappen, som kan downloades her