Ydelser

Kerneydelsen i Buhl Mediation er at mediere sager. Med en mediator for bordenden bliver en løsning af konflikten baseret på parternes mange interesser i stedet for krav. Det betyder for eksempel, at en aftale kan indeholde vilkår, der genopretter et kuldsejlet samarbejde eller projekt.

En mediation kan bringes i stand fra time til time (tilkaldemediator) eller fra dag til dag. Et mediationsmøde tager oftest en formiddag eller en hel dag. Mødet afsluttes med en skriftlig, kvalitetssikret aftale.

Derudover tilbyder Buhl Mediation workshops og udarbejder ejeraftaler.

På workshops lærer deltagerne at forebygge og håndtere branchespecifikke konflikter.

Ejeraftaler fra Buhl Mediation indeholder ikke kun de obligatoriske punkter, men tager højde for langt mere, se Bærekraftige ejeraftaler .

Teknikkerne fra mediation kan også anvendes til opstart af længervarende samarbejder for at fokusere på at forebygge konflikter fra starten. Mediator fungerer som facilitator og søger en fælles forståelse af aftaledokumenter, arbejdsfordeling osv.

Buhl Mediation medierer også i konflikter mellem danske og tyske/engelske samarbejdsvirksomheder.