Ydelser

Kerneydelsen i Buhl Mediation er at mediere sager. Med en mediator for bordenden bliver en løsning af konflikten baseret på parternes interesser i stedet for på krav. Det betyder for eksempel, at en aftale kan indeholde vilkår, der genopretter et kuldsejlet samarbejde eller projekt.

En mediation kan om nødvendigt bringes i stand meget hurtigt, oftest fra time til time (tilkaldemediator) eller fra dag til dag. Et mediationsmøde tager oftest en formiddag eller en dag. Mødet afsluttes med en skriftlig, kvalitetssikret aftale. Udgiften til mediationen deles ligeligt mellem alle parter uanset hvilken aftale, der indgås.

Derudover tilbyder Buhl Mediation workshops. På workshops lærer deltagerne at forebygge og håndtere branchespecifikke konflikter.

Teknikkerne fra mediation kan også anvendes til opstart af længervarende samarbejder for at fokusere på at forebygge konflikter fra starten. Mediator fungerer som facilitator og søger en fælles forståelse af aftaledokumenter, arbejdsfordeling osv.

Buhl Mediation medierer også i konflikter mellem danske og tyske/engelske samarbejdsvirksomheder.