Ydelser

Kerneydelsen i Buhl Mediation er at mediere sager.

Med en mediator for bordenden bliver en løsning af konflikten baseret på parternes interesser i stedet for på krav. Det betyder for eksempel, at en aftale kan indeholde vilkår, der genopretter et kuldsejlet samarbejde eller projekt.

En mediation kan om nødvendigt bringes i stand meget hurtigt; fra time til time eller fra dag til dag.

Et mediationsmøde varer oftest en halv til en hel dag.

Mødet afsluttes med en skriftlig aftale.

Udgiften til mediationen deles ligeligt mellem alle parter uanset indholdet af den aftale, der indgås.

Derudover tilbyder Buhl Mediation workshops. På workshops lærer deltagerne at forebygge og håndtere branchespecifikke konflikter.

Buhl Mediation medierer også i konflikter mellem danske og tyske/engelske samarbejdsvirksomheder.

Ring og lad os snakke om, hvad netop din virksomhed har brug for, på +45 7170 4445.