Bærekraftige ejeraftaler

Forretningspartnere skal have en god ejeraftale, der kan holde til noget. Den skal være bærekraftig. Det bliver den, hvis tænkelige scenarier bliver drøftet og operationaliseret i kontrakten.

Vi tager udgangspunkt i drømmescenariet (hvor skal virksomheden hen, hvem skal være med, hvad vil hver især have tid til, etc.)

Derefter drøfter vi åbent de knaster, der konkret og generelt vil opstå. Det sikres, at alle partnerne kommer lige meget til orde. Med fokus på at forebygge konflikter undervejs gøres forebyggelsen operationel, så jura og værdier forenes i en kontrakt. Kontrakten bliver bærekraftig, fordi den indeholder en køreplan. Den skal gerne blive en hjælp til løsning af det, der vil opstå.

Deltagelse af en professionel mediatior er ideelt til at få knaster italesat. Italesættelse er en forudsætning for, at knasterne kan blive til bestanddele af en kontrakt.

I nye eller redefinerede virksomheder er det nødvendigt at drøfte såvel den gryende virksomhed som de enkelte forretningspartneres individuelle interesser og ståsted i livet. 

Den endelige ejeraftale indeholder de samme punkter, som traditionelle ejeraftaler gør (fordeling af overskud, aflønning, insolvens- og dødsfaldssituationen, hvordan værdisætning af virksomheden, misligholdelse og tvisteløsning osv.)

For at gøre aftalen bærekraftig regulerer den som skrevet ovenfor de situationer, der er aktuelle i netop DENNE virksomhed. Aftalen kommer på denne måde så tæt på den oplevede forretningsvirkelighed som muligt.

Endelig bliver aftalen skrevet i et sprog, alle forstår (luget ud for kancellisprog).

I nødvendigt omfang er der tæt samarbejde med advokat, revisor eller anden relevant rådgiver, da Buhl Mediation ikke giver juridisk rådgivning.

Uanset om der inddrages anden rådgiver eller ej, giver Buhl Mediation et samlet tilbud, så virksomhedens ejere nøjagtigt ved, hvad de får og til hvilken pris.