Mediering af byggekonflikter

Mediation er særligt velegnet i konflikter mellem byggeriets parter, specielt når konflikterne opstår undervejs i et bygge- eller anlægsprojekt.

Det skyldes, at byggekonflikter ofte betyder høje udgifter til eksterne rådgivere samtidigt med, at projekterne forsinkes, samarbejdsrelationer belastes eller går i stykker, og firmaets eller bygherrens omdømme lider et knæk.

Mediation (og konfliktforebyggende opstart af) byggeprojekter gennemføres på dansk, tysk og engelsk.

Målet med at mediere i byggekonflikter er, at parterne når til enighed bedst, hurtigst og billigst muligt.

En af de virkningsfulde ting ved mediation er, at samtlige af parternes interesser kan blive inddraget. Det betyder, at også andre værdier end direkte pengebeløb bliver inddrage i en løsning. "Andre værdier end direkte pengebeløb" er for eksempel samarbejdsrelationer, sikkerhedsforhold på byggepladsen, forholdet til naboer og andre interessenter, forholdet til pressen, forsikringsspørgsmål, gensidig hjælp til kommende opgaver og meget andet.

Hvordan foregår det?

Forud for et mediationsmøde tages der kontakt til parter. Parterne skal være enige om at søge en løsning ved mediation, og de skal være åbne overfor at fokusere på fremtiden og ikke kun det, der allerede er sket.

Hvis parterne ønsker en mediation, starter mødet på byggepladsen. På den måde tages der udgangspunkt i det, det reelt handler om: At få byggeprocessen til at glide eller at få ekstraarbejder eller andre udeståender drøftet og løst.

Et mediationsmøde varer oftest en halv eller en hel dag, og omkostningerne deles ligeligt mellem parterne.

Mediation/konfliktmægling af byggesager respekterer den juridiske ramme, der gælder. Her tænkes på parternes aftaler, ABT 93, AB 92 og ABR 89, offentligretlige regler, forsikringsforhold etc. Skønserklæringer kan i mange sager med fordel indgå i mediationsmødet, hvis der er enighed om skønsmandens vurdering. Da Buhl Mediation ikke yder juridisk rådgivning, kan det være relevant at få parternes juridiske afdeling eller rådgiver med i processen.

Det er vigtigt, at den endelige aftale har "vendt alle sten"; men at det ikke er juraen, der dikterer resultatet. For eksempel har bevisvurdering ikke betydning under en mediation.

Der gælder fuld fortrolighed og diskretion for alle medvirkende. Det er frivilligt at deltage i mediationsmødet. Det er endnu ikke sket i sager løst i samarbejde med Buhl Mediation, at mediationen er blevet afbrudt.

Priser:

Det aftales, om der skal afregnes efter tidsforbrug eller efter tilbud.

Som hovedregel betaler parterne for en mediation med lige dele til hver.

 

Indledende drøftelser

Uden beregning

Forberedelse (planlægning, læsning af materiale o.lign.), vejledende timepris

1.000 kr. + moms

Mediationsmødet, vejledende timepris

2.200 kr. + moms

 

Note: Når der står "vejledende timepris" skyldes det, at timeprisen vi afvige ved et eventuelt fast tilbud.

Note: Nogen sager er dækket af en retshjælps- eller rådgiveransvarsforsikring.

 

 

Priserne gælder for 2018.