Mediering af byggekonflikter

Mediation er særligt velegnet i konflikter mellem byggeriets parter, specielt når konflikterne opstår undervejs i et bygge- eller anlægsprojekt.

Det skyldes, at byggekonflikter ofte betyder høje udgifter til dagbøder, erstatning og rådgivere, forsinkede projekter, belastede samarbejdsrelationer, negative historier i pressen etc.

Mediation af konflikter i byggeriet gennemføres på dansk, tysk og engelsk.

Målet med at mediere i byggekonflikter er, at parterne når til enighed bedst, hurtigst og billigst muligt.

En af de virkningsfulde ting ved mediation er, at samtlige af parternes interesser bliver inddraget.

Det betyder, at også andre værdier end pengebeløb kan indgå i en løsning.

"Andre værdier end pengebeløb" kan være samarbejdsrelationer, sikkerhedsforhold på byggepladsen, forholdet til naboer og andre interessenter, forholdet til pressen, forsikringsspørgsmål, gensidig hjælp til kommende opgaver og meget andet.

Hvordan foregår det?

Buhl Mediation kan udmeldes ved direkte kontakt eller gennem Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlægsvirksomhed, www.voldgift.dk.

Forud for mediationsmødet tager mediator kontakt til alle parter.

Buhl Mediation mødes altid med parterne på byggepladsen eller adressen. På den måde tages der udgangspunkt i det, det reelt handler om: At få byggeprocessen til at glide eller at få ekstraarbejder eller andre udeståender drøftet og løst.

Et mediationsmøde varer oftest en halv eller en hel dag, og omkostningerne deles ligeligt mellem parterne.

Mediation/konfliktmægling af byggesager respekterer den juridiske ramme, der gælder.

Her tænkes på parternes konkrete aftaler, AB 92/ABT 93, AB 18/ABT 18 eller ABR 89/ABR 18, offentligretlige regler, forsikringsforhold etc.

Skønserklæringer kan i mange sager med fordel indgå i mediationsmødet, hvis der er enighed om skønsmandens vurdering.

Da Buhl Mediation ikke yder juridisk rådgivning, kan det være relevant at få parternes juridiske afdeling eller rådgiver med i processen.

Det er vigtigt, at den endelige aftale har "vendt alle sten"; men at det ikke er juraen, der dikterer resultatet. For eksempel har bevisvurdering ikke betydning under en mediation.

Der gælder fuld fortrolighed og diskretion for alle parter.

Det er frivilligt at deltage i mediationsmødet. Det er endnu ikke sket i sager løst i samarbejde med Buhl Mediation, at nogen af parterne har forladt mediationen.

Priser:

Det aftales, om der skal afregnes efter tidsforbrug eller efter tilbud.

Som hovedregel betaler parterne for en mediation med lige dele til hver.

 

Indledende drøftelser

Uden beregning

Forberedelse (planlægning, læsning af materiale o.lign.), vejledende timepris

1.000 kr. + moms

Mediationsmødet, vejledende timepris

2.200 kr. + moms

 

Note: Timeprisen bliver lavere ved et eventuelt fast tilbud.

Note: Nogen sager er dækket af en retshjælps- eller rådgiveransvarsforsikring.

 

 

Priserne gælder for 2019.