Mediering af konflikter i erhverv

Buhl Mediation hjælper virksomheder med at løse konflikter. Det kan være konflikter mellem partnere i liberale erhverv. Det kan være samarbejdsproblemer mellem ledere og medarbejdere. Mellem direktion og bestyrelse. Mellem en professionel udlejer og lejere. Og så videre...

En mediator er det samme som en konfliktmægler. En mediator/konfliktmægler er en upartisk tredieperson, der på et struktureret, fortroligt møde hjælper parterne med at finde en tilfredsstillende løsning på uoverensstemmelserne.

Målet med mediation er, at virksomheder og mennesker omkostningseffektivt finder løsninger, der muliggør et fortsat samarbejde eller finder den bedst mulige afslutning på et samarbejde.

Hvordan foregår det?

En mediation startes ved, at en part eller en rådgiver ringer eller skriver. Jeg hører, hvad problemet er. Og kontakter de øvrige involverede.

Alle involverede skal være enige om at søge en løsning ved mediation.

Efter en indledende snak (med alle involverede) drøfter vi, hvordan mediationsmødet bedst forberedes (skal der udveksles informationer mellem parterne, skal jeg kontakte andre, skal jeg læse materiale om virksomheden el.lign.)

Forberedelsen tager ofte højst en uge, da det er vigtigt ikke at tabe momentum og da det ligger i idéen med mediation, at der handles hurtigt.

Mediationsmødet holdes på en neutral lokalitet (ofte i mødelokaler på Navitas på i Aarhus Havn, hvor Buhl Mediation er beliggende).

En mediation tager typisk en halv til en hel dag og afsluttes med en aftale.

Resultater opnås ved en kombination af parternes ønske om at opnå win-win-løsninger, ved klare rammer, løbende opsummering af det sagte (og ikke sagte) og kreativ, målrettet arbejde med alle problemer og interesser.

Ud over sagens parter deltager der nogen gange bisiddere (betroede personer) eller rådgivere (for eksempel økonomimedarbejdere, revisorer, byggerådgivere, advokater eller lignende).

Et godt redskab til at rede trådene ud eller blot skabe et sprog for konflikter er Konflikt- og løsningstrappen, se her som PDF.

Priser:  

Det aftales, om der skal afregnes efter et fast tilbud eller efter timetakst.

Mediationen betales som udgangspunkt af parterne med lige andele til hver - og uanset, hvordan den endelige aftale kommer til at se ud.

 

Indledende drøftelser

 Ingen beregning

 Forberedelse (planlægning, læsning af materiale og lignende), timepris

 1.000 kr. + moms

Mediationsmødet, vejledende timepris

2.200 kr. + moms

Mediationsmødet i iværksættervirksomheder, vejledende timepris

1.300 kr. + moms

Note: Når der står "vejledende timepris" skyldes det, at timeprisen vi afvige ved et eventuelt fast tilbud.

Note: Nogen sager er dækket af en retshjælps- eller rådgiveransvarsforsikring.

 

Priserne gælder for 2017.