Priser

Det aftales, om der skal afregnes efter tidsforbrug eller efter fast tilbud.

Som hovedregel betaler parterne for en mediation med lige dele til hver.

 

Mediering (erhvervssager, byggesager, sager for iværksættervirksomheder)

Indledende drøftelser med alle parter (er der forhandlingsvilje, hvornår mødes vi, etc.)

Ingen beregning

Forberedelse (planlægning, læsning af materiale og lignende), timepris

1.000 kr. + moms

Mediationsmøde, timepris

2.200 kr. + moms

Mediationsmøde i iværksættervirksomheder, timepris

1.300 kr. + moms

Forplejning i rimeligt omfang er inkluderet i ovennævnte priser.

Eventuel lokaleleje til afholdelse af møde betales af parterne. Dertil kommer km-godtgørelse efter statens højeste takst med kørsel fra Aarhus.

Note: Ved et fast tilbud vil timeprisen blive mindre end ved afregning efter tidsforbrug.

Note: Ved "iværksættervirksomhed" forstås en virksomhed, der under to år gammel eller har en omsætning på højst 500.000 kr. i følge seneste årsrapport eller årsregnskab.

Note: Nogen sager er dækket af en retshjælps- eller rådgiveransvarsforsikring.

 

Workshops med op til 20 deltagere

1 times oplæg

6.500 kr. + moms

En halv dags workshop

11.500 kr. + moms

1 hel dags workshop

19.500 kr. + moms

Dertil kommer km-godtgørelse efter statens højeste takst med kørsel fra Aarhus.

Pris for bærekraftige ejeraftaler aftales individuelt. Der gælder særligt favorable priser for aftaler til iværksættervirksomheder.

Priserne gælder for 2019.