Priser

Det aftales, om der skal afregnes efter tidsforbrug eller efter fast tilbud.

Som hovedregel betaler parterne for en mediation med lige dele til hver.

 

Mediering (erhvervssager, byggesager, sager for iværksættervirksomheder)

Indledende drøftelser med alle parter (er der forhandlingsvilje, hvornår mødes vi, etc.)

Ingen beregning

Forberedelse (planlægning, læsning af materiale og lignende), timepris

1.000 kr. + moms

Mediationsmøde, vejledende timepris

2.200 kr. + moms

Mediationsmødet i iværksættervirksomheder, vejledende timepris

1.300 kr. + moms

 Ved brug af mødefaciliteter i Navitas er lokaleleje og forplejning inkluderet i priserne. Ved eksterne faciliteter betales lokaleleje og forplejning af parterne.

Sager løses sædvanligvis på et mediationsmøde af en halv eller hel dags varighed.

Note: Når der står "vejledende timepris" skyldes det, at timeprisen vil afvige ved et eventuelt fast tilbud.

Note: Nogen sager er dækket af en retshjælps- eller rådgiveransvarsforsikring.

 

Workshops med op til 20 deltagere

1 times oplæg

2.500 kr. + moms

En halv dags workshop (Her indgår to cases, hvoraf én er skrevet specifikt til virksomheden)

11.500 kr. + moms

1 hel dags workshop (Her indgår tre cases, hvoraf to er skrevet specifikt til virksomheden)

19.500 kr. + moms

Dertil kommer km-penge efter statens højeste takst.

Pris for bærekraftige ejeraftaler aftales individuelt. Der gælder særligt favorable priser for aftaler til iværksættervirksomheder. For produktbeskrivelse, skriv til anni@buhlmediation.com eller anne@buhlmediation.com og få en beskrivelse tilsendt.

Priserne gælder for 2018.