Tilkaldemediator

Konceptet "Tilkaldemediator" er udviklet til byggebranchen og startet i november 2016.

"Tilkaldemediator" er muligheden for at få mediator ud hurtigt og uden indledende samtaler. Parterne behøver ikke at være enige om at tilkalde mediator til en start. Om mediation skal bruges aftales, når alle er samlet.

Idéen med tilkaldemediation er at få redt trådene ud umiddelbart efter, at en konflikt er opstået. Tid fra kontakt til møde er køretid fra Aarhus  C.

Det gode ved en tilkaldemediation er, at konflikten trappes ned meget hurtigt efter, at den er opstået.

En professionel (tilkalde)mediator er en neutral og upartisk tredieperson, der på fortrolig og effektiv vis hjælper parterne med at finde en for dem god løsning. Mediatoren træffer ikke afgørelser i sagerne.

Målet med tilkaldemediation er således, at parterne når til enighed hurtigst muligt og mest omkostningseffektivt.

Pris: Tilkaldemediation afregnes efter en fast timetakst på 2.200 kr. + moms + kørsel, med mindre en eller flere parter gør brug af et af Buhl Mediations "taletidskort", der har en timepris på hhv. 1.500, 1.300 eller 1.170 kr. (det afhænger af, om man køber 4, 10 eller 15 timer).