Workshops for bestyrelsesformænd

På en workshop for bestyrelsesmænd får den professionelle bestyrelsesformand viden og værktøjer til at navigere mellem Selskabslov, bestyrelsesarbejde,  forretningsstrategi og konflikt.

Konflikter opstår typisk mellem bestyrelsen og direktionen eller bestyrelsen og ejerkredsen, men kan også række videre ud i virksomhedens samarbejdskreds.

Det ganske særlige ved den professionelle bestyrelsesformand er, at han - ud over generelt at arbejde for virksomhedens sundhed - altid bør påtage sig et ledelsesmæssigt ansvar også i konfliktsituationer.

Det kan være som den, der forebygger konflikter eller løser dem.

I nogen tilfælde bliver bestyrelsesformandens - bevidste eller ubevidste - rolle at være med til at skabe eller vedligeholde en konflikt. Den problemstilling kommer vi omkring med konkrete værktøjer til, hvordan formanden kan håndtere dette.

På workshoppen kaldes en spade for en spade, og viden om konflikter og mulige reaktionsstrategier deles og drøftes.

Udtalelse:

" I arbejdet med konflikter i professionelle bestyrelser har Anne et særligt blik for at tage fat på problemer på en værdig, men samtidig ærlig og kontakt måde. Og så betyder hendes forretningsforståelse og juridiske tæft, at problemer bliver løst frem for at blive talt op..."                                  Kent Stenvang, direktør og ejerleder

 

Prisen for en halv dags workshop er 11.500 kr. + moms. Prisen for en hel dags workshop er 19.500 kr. + moms. Deltagerantal: Op til 20 deltagere.