Mediationsklausuler

Mediationsklausul Generel

Enhver uenighed, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal søges forligt ved mediation. Parterne beslutter i fællesskab, hvem de ønsker som mediator. Ved aftalens indgåelse er parterne enige om, at XXX i givet fald skal fungere som mediator. Hvis parterne ikke kan blive enige om at pege på en mediator, kan XXX udpege en egnet mediator. Hvis uoverensstemmelsen ikke løses ved mediation, skal sagens indbringes for de almindelige domstole.

 

Mediationsklausul Byggeri

Enhver uenighed, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal søges forligt ved mediation. Parterne beslutter i fællesskab, hvem de ønsker som mediator. Hvis parterne ikke kan blive enige om at pege på en mediator, kan Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg udpege en egnet mediator. Hvis uoverensstemmelsen ikke løses ved mediation, skal sagens indbringes for Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg.

I AB 18, AB Forenklet, ABR 18, ABR Forenklet og ABT 18 indgår mediation og mægling som en fast bestanddel af byggeriets tvisteløsning.

 

Mediationsklausuler til brug (eventuelt som standardfravigelser) i hhv. ABT 93, ABR 89 og AB 92

ABT 93
Under J.TVISTER og før § 45 indsættes følgende: I tilfælde af uoverensstemmelser mellem parterne skal uoverensstemmelserne søges løst ved mediation. Parterne bliver enige om, hvem de ønsker anvendt som mediator. Hvis parterne ikke kan opnå enighed om valg af mediator, kan de eller deres rådgivere anmode Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlægsvirksomhed om at udpege en mediator. Såfremt uoverensstemmelserne ikke bliver løst ved mediation, finder § 45 og følgende anvendelse.

ABR 89
Under pkt. 9 TVISTER og før pkt. 9.0.1. indsættes følgende: Tvister mellem klient og rådgiver (parterne) skal søges løst ved mediation. Parterne bliver enige om, hvem de ønsker anvendt som mediator. Hvis parterne ikke kan opnå enighed om valg af mediator, kan de eller deres rådgivere anmode Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlægsvirksomhed om at udpege en mediator. Såfremt tvisterne ikke bliver løst ved mediation, finder pkt. 9 i det hele anvendelse.

AB 92
Under J.TVISTER og før § 45 indsættes følgende: I tilfælde af uoverensstemmelser mellem parterne skal uoverensstemmelserne søges løst ved mediation. Parterne bliver enige om, hvem de ønsker anvendt som mediator. Hvis parterne ikke kan opnå enighed om valg af mediator, kan de eller deres rådgivere anmode Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlægsvirksomhed om at udpege en mediator. Såfremt uoverensstemmelserne ikke bliver løst ved mediation, finder § 45 og følgende anvendelse.

MEDIATION CLAUSE FOR CONTRACTS
In the event of a dispute arising out of or relating to this contract, the parties shall seek settlement of the dispute by mediation. If, in the opinion of one or more of the parties, a dispute or a disagreement has arisen between them, the parties shall reach an agreement about who is to be chosen as the mediator. If at least one of the parties want a co-mediation with a Danish speaking and an English speaking mediator, all parties are committed to accept this even if it will cause the costs to rise. If the dispute is not settled after completion of mediation, either of the parties are entitled to seek settlement of the dispute through the Danish courts/Danish Institute of Arbitration.