Buhl Mediation og Anne Buhl

 

Tilbageblik

Anne:

"Det hele startede under en ansættelse i Aarhus Kommune for år tilbage, hvor jeg arbejdede med hegnssynssager.

Mediation viste sig at være et virksomt middel til at få naboer til at nedtrappe eskalerede konflikter.

Jeg oplevede, at jeg kunne noget særligt her!

 

 

 

Både før og efter ansættelsen hos Aarhus Kommune arbejdede jeg som advokatfuldmægtig og advokat. Mine specialer var kontrakter, proces, entrepriseret, handler og mangler ved fast ejendom.

I 2003 blev jeg uddannet som mediator på Advokatsamfundets Mediatoruddannelse. Herefter medierede jeg en stor del sager som led i advokatpraksis.

En stor beslutning blev truffet i 2005: Jeg valgte at forlade advokatbranchen, fordi min tilgang til konflikter er og var løsningsorienteret.

Fra 2005 - 2014 har jeg arbejdet som projektleder og traditionel leder i både offentlige og private virksomheder.

I dag arbejder jeg 100 % med erhvervsmediation i virksomheden Buhl Mediation, som jeg er ejer af.

Det er en drøm, der er gået i opfyldelse!"

 

En mediator og en advokat er to meget forskellige roller

Advokater er uddannet til at repræsentere én part, hvilket desværre tit resulterer i en forværring af konflikten. I et misforstået forsøg på at gøre det bedste for sin kunde skaber advokaten en afstand til de andre parter ved at stå stædigt på de KRAV, han kæmper for at få opfyldt. Denne overbevisning står desværre i vejen for, at der kan skabes en FÆLLES LØSNING.

Derfor har mediation, forebyggelse og håndtering af konflikter siden min uddannelse som mediator i 2003 været gennemgående i mit arbejde.

 

Virksomheden og samarbejdspartnere

Buhl Mediation startede den 1. oktober 2014.

Virksomheden tæller erhvervsmediator Anne Buhl, en studentermedhjælper og en deltidskonsulent.

Virksomheden har en række andre samarbejdspartnere, som der teames op med alt efter opgaven: Det kan være en byggesagkyndig, en revisor, en advokat og lignende.

Endelig samarbejder Buhl Mediation med VIA University College, Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet, Aarhus BSS og Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

Buhl Mediation arbejder på dansk, engelsk og tysk.

 

Hvorfor workshops?

Ud over at mediere sager og medvirke ved aftaleindgåelse kan man bestille en en- eller todages workshop, der er skræddersyet til den enkelte virksomhed eller branche. Workshops holdes for projekt-/entrepriseledere i byggeriet og for bestyrelsesformænd og ejerledere.

Formålet med en workshop er at forsyne forretningsfolk med værtøjer til at forebygge og håndtere konflikter professionelt.

 

Personen bag

Anne Buhl er født i 1967 i Horsens, uddannet jurist fra Aarhus Universitet i 1995 og uddannet mediator på Advokatsamfundets Mediatoruddannelse i 2003.

Anne er født i Horsens, opvokset i Faaborg og har boet det meste af sit voksenliv i Aarhus. Er ud af en slægt af jyske handelsfolk flere generationer tilbage og opvokset med en  mor, som var blomsterdekoratør og en stedfar, som er ingeniør/entreprenør. Anne har to børn født i 1993 og 1998 og et barnebarn, som alle bor i Aarhus.

Privat bopæl er i Risskov. Kæresten bor i det smukke Vestjylland.