Specialer

Buhl Mediation er specialist indenfor områderne

  • Virksomheder (konflikter mellem ejerledere/founders indbyrdes, mellem ejerleder, bestyrelse og direktion, mellem ligestillede ledere og mellem ledere og medarbejdere)
  • Byggeri (konflikter mellem bygherre og entreprenør, mellem bygherre/entreprenør og rådgivere, mellem bygherre/entreprenør og interessenter, for eksempel beboere i almene byggerier)
  • Tvister og konflikter med myndigheder involveret.

Buhl Mediation medierer også i konflikter mellem danske virksomheder og deres tyske/engelske samarbejdsvirksomheder. Kontakt os for at høre, om mediation/mægling er relevant for jeres konflikt.

Principperne i mediation er desuden velegnede ved indgåelse af kontrakter. Ved at samarbejde med en mediator sikres det, at alle parternes interesser tilgodeses og at ømtålelige emner bliver drøftet på en konstruktiv og fremadskuende måde. På den måde bliver kontrakten et arbejdspapir og ikke kun et dokument, man tager op af skuffen, når uoverensstemmelserne opstår.

Da Buhl Mediation ikke yder juridisk rådgivning, teames der op med advokat, revisor eller anden rådgiver ved tilblivelsen af kontrakten.

Buhl Mediation arbejder ikke med familiemediation og mediation (konfliktråd) i straffesager. Vi kan henvise til en kollega andetsteds.