Referencer

Referencer fra mediationer og mæglinger kan altid indhentes forud for en konkret sag, vi bliver bragt i forslag til.

Referencer fra afholdte workshops eller undervisning kan også altid indhentes.

 

Vores kunder siger

"Jeg havde fornøjelsen af Anne Buhls kompetencer i forbindelse med levering af et kvalitetskøkken til en privat kunde. Kunden havde en forventning til køkkenets materialer, som ikke svarede til det, som de havde købt. 

Anne Buhl fik løsnet op for misforståelsen mellem parterne på en måde, hvor alle endte med at blive tilfredse. Mødet forløb i en respektfuld tone, og jeg kan på det varmeste anbefale Anne Buhl for hendes evner til at se mulighederne og effektuere dem."

Dorthe Due TheiladeDorthe Due Theilade
Marketing Manager / architect maa
Kvänum Køkkener

 

 

kent stenvang"Da der i starten af 2019 opstod nogle interessekonflikter i ejerkredsen af Compell havde vi valget mellem to måder at løse det på: At tage fat i hver vores advokat og lade de tre advokater kæmpe for os hver især eller at prøve mediation/konfliktmægling. Vi valgte at prøve mediation/konfliktmægling ved Buhl Mediation for at få en hurtig løsning – og meget gerne en løsning, som også reparerede vores anstrengte relation. Med kort varsel fik vi sat et møde i stand. Og efter en dags/aftens forhandlingsmøde kom vi i fællesskab og ved mediator Anne Buhls hjælp frem til en aftale, der tilfredsstillede alle vores interesser og sikrede, at virksomheden ikke kom til at lide under vores uenighed. Fordi vi både sparede penge og tid og fordi vores relation blev repareret i samme møde, vil vi anbefale andre virksomheder at benytte Buhl Mediation til at forhandle en løsning”..

Bjarke Bekhøj
Direktør og partner
Compell

Emil Zacho-Petersen
Projektchef og partner
Compell

 

 

kent stenvang" I arbejdet med konflikter i professionelle bestyrelser har Anne et særligt blik for at tage fat på problemer på en værdig, men samtidig ærlig og kontant måde. Og så betyder hendes forretningsforståelse og juridiske tæft, at problemer bliver løst frem for at blive talt op..."                                 

Kent Stenvang
Direktør og ejerleder

 

 

Troels Askholm"Når man får hjælp på det helt rigtige tidspunkt. En mediator er aldrig en særlig sjov ting at skulle benytte sig af, da man ofte er gået helt på klingen med en anden person, kunde, underleverandør eller anden instans, så meget, at alt man selv kan gøre virker utilstrækkeligt. Derfor skal man gøre op med sig selv, om man vil blive ved med at kæmpe en tilsyneladende umulig kamp, eller om man skal kalde på forstærkninger og få professionel hjælp. Anne Buhl reddede mit iværksætterliv. Vi stod i en situation hvor vi i en lille virksomhed på 3 mand skulle dele butikken eller lukke helt ned. Vi var endt med sablerne trukket i en ellers normal stille hverdag, hvor det pludselig viste sig, at der var nogen der var mere utilfredse end de ellers havde givet udtryk for. Kommunikationen var låst helt fast - og det var her Anne kunne få os til at snakke igen. Det var en hård men virkelig sund process. Vi brugte en uge på at holde flere møder og hver gang kom der mere hul på bylden. Det endte med, at en af de tre Co-Foundere blev købt ud, og de to fortsatte i butikken. Det var ikke det vi havde forventet ville være det endelige resultat af en af de mærkeligste uger af vores liv, men det var et fornuftigt og ikke mindst gennemtænkt resultat. Der blev skrevet gode fornuftige kontrakter og alle parter gik hver til sit, tilfredse, omend overraskede, med resultatet af processen. Jeg kan kun takke Anne Buhl for hvordan processen forløb, og det endelig gode resultat".

Troels Askholm
Co-founder i Ragnar Prototyping

 


 

Konflikter i byggeriet

Allan Ohms" Efter 11 timer lykkedes det at indgå en aftale i en mediation, Anne Buhl, Aarhus, var mediator i. Udmeldt af Voldgiftsinstituttet i en byggesag. Kæmpestor indsats fra Anne og parterne gav pote og sagen blev løst - på 11 timer. Så er det OK, at aftensmaden er sat i køleskabet og fruen hviler på sofaen ;-) God weekend".

Allan Ohms
Forum Advokater, advokat for en bygherre i en tvist

 

 

 Morten S. Olsen ”I en ved Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg verserende tvist mellem en privat bygherre og en VVS’er i fagentreprise blev sagen udsat på mediation, hvor Voldgiftsnævnet udpegede mediator Anne Buhl til at varetage mediationsprocessen. Lige fra udmeldelsen af Anne som mediator på sagen og frem til mediationens afslutning agerede Anne yderst professionelt og lykkedes med at skabe en stemning og et miljø, hvor parterne kunne lægge principper og historie bag sig for at drøfte løsning og sagens afslutning.”

Morten Søndergaard
Agenda Advokater, advokat for en entreprenør i en tvist

 


 

Workshops for byggefolk

 

Stacks Image pp524_n21_n31

"Anne gav et inspirerende indspark til vores projektlederteam vedrørende mulighederne og potentialerne for mediation i byggebranchen. Interessant oplæg og gode cases. Anne er en alle tiders formidler med en stor praksisbaseret viden".

Jakob Schmidt Pedersen, arkitekt MAA, Arkitektfirmaet Kjaer & Richter

 

NCC Logo

”NCC Danmark A/S har inddraget Anne Buhl i forbindelse med afholdelse af en række af faglige møder for entrepriseledere med både fagteknisk og samarbejdsmæssigt indhold.

Anne Buhl har i denne forbindelse afholdt et kursus i konflikthåndtering og forebyggelse af konflikter på både underentreprenør- og bygherreniveau.

Vores entrepriseledere har på kurset fået et værktøj, som de kan bruge i hverdagen – ikke kun til løsning af konkrete konflikter, men også til at spotte evt. faresignaler til forebyggelse af potentielle konflikter.

Løsning og ikke mindst forebyggelse af konflikter – både store og små – er med til at skabe og fastholde et godt forhold til vores samarbejdspartnere på vores byggesager”.

Poul Mørck, Områdechef NCC Danmark A/S – Garanti og Service, Byggeri Vest

 

 

 

 "Tak for din indsats. Vi er ovenud tilfredse!"

Mette Stavad, partner, arkitekt MAA og byggeøkonom, Pluskontoret Arkitekter

Link Arkitektur

"Anne har med hands-on erfaring fra byggeriets tvister, den indsigt der hæver kurset fra teori til praksis".

Tom Dynnes Hansen, kvalitetssikringschef / Arkitekt MAA

 

Presse - Bygherreforeningen

"Meget dygtig og inspirerende. God til at sammenbinde praksis og teori." - Deltager i workshop om konflikthåndtering.

"God med eksempler fra hverdagen, det kan være med til at stille sine egne udfordringer i parallel til udfordringerne."- Deltager i workshop om konflikthåndtering.                                                                                      

Buhl Mediations faste samarbejdspartnere

Vores rolle er udelukkende at hjælpe parter med at løse konflikterne imellem dem. Vores væsentligste rolle er derfor at være neutrale og konstruktive.

Af samme årsag yder vi heller ikke juridisk rådgivning, men inddrager eksterne advokater, revisorer eller andre rådgivere, når en endelig aftale skal skrives til en kontrakt.

For at være på forkant med udviklingen, samarbejder Buhl Mediation med VIA University College, Ingeniørhøjskolen Aarhus, Aarhus Universitet, Aarhus BSS , Teknologisk Institut, Nohrcon, Bygherreforeningen og Voldgiftnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.