Ejeraftaler der forebygger

Ejeraftalen sikrer den positive udvikling – også når der opstår konflikter

Det hele starter med en god idé. Så en masse arbejde. Og så forhåbentligt overskud på bundlinjen i sidste ende.

Iværksætteri lyder enkelt, og hvis alt går efter planen, burde det også være det. Problemet er bare, at iværksætteri aldrig er en lige landevej. Der opstår altid problemer, udfordringer og uoverensstemmelser, som du som ejer bliver nødt til at håndtere.

Alt for ofte har jeg set gode folk – gode venner – blive så uenige om en detalje i deres fælles iværksætterdrøm, at det ender med store konflikter, som går ud over både økonomien, drømmen og i sidste ende venskabet.

Undgå de ødelæggende konflikter med en god ejeraftale

Konflikter vil altid opstå. Der er ingen vej udenom. Faktisk ligger rigtigt meget af din virksomheds energi og innovation gemt i konflikterne, så fremfor at forsøge at undvige dem, bør du og din partner lære at håndtere konflikterne konstruktivt.

I første omgang betyder det, at I skal have styr på grundlaget for jeres virksomhed. I skal have styr på aftalerne mellem jer som partnere: I skal have styr på ejeraftalen.

Med en god og struktureret forventningsafstemning helt fra begyndelsen af jeres partnerskab baner I vejen for et konstruktivt og blomstrende samarbejde. Et samarbejde, hvor konflikterne ikke bliver ødelæggende, men er med til at udvikle jeres forretning og gøre den modstandsdygtig.

Sådan får I en god, konfliktforebyggende ejeraftale

Ja, du kan godt hente en skabelon til din ejeraftale på nettet, hvis du bare vil have formalia på plads.

Skabelonerne hjælper jer, hvis partnerkonflikten er nået til et punkt, hvor I må gå rettens vej. De hjælper jer ikke, hvis I hellere vil undgå retssagen og i stedet bruge krudtet på at sikre bæredygtigheden af jeres forretning.

Hvis I vil have fuldt udbytte af jeres ejeraftale og kunne bruge aftalen i det løbende samarbejde, må I altså gribe aftalen lidt anderledes an end blot at påskrive ejerandele og sætte en underskrift.

En konfliktforebyggende ejeraftale tænker alle scenarier igennem. Den behandler både de overordnede, juridiske detaljer og den praktiske, daglige gang i forretningen.

En god ejeraftale er altså resultatet af en grundig forventningsafstemning, hvor alle facetter af parternes liv tages med i betragtning. En sådan forventning gør, at alle ejere forstår hinandens ståsted og er enige om, hvordan de strategiske linjer bør lægges, og hvordan den daglige drift bør køre.

I en god ejeraftale indgår altså drøftelser og aftaler omkring:

 • Hvor meget tid parterne afsætter til det fælles projekt
 • Hvordan ressourcer – penge og andet – bruges og indgår i virksomheden
 • Hvilke ansvarsområder parterne påtager sig
 • Hvilke interesser og mål ejerne har med projektet
 • Hvordan kommunikationen mellem parterne skal foregå

Ejeraftalen er et dynamisk dokument

Den holdbare ejeraftale indeholder aftaler omkring involvering, commitment og selvfølgelig individuelle ressourcer for alle partnere.

Derfor er ejeraftalen også et dynamisk dokument, som skal tage højde for parternes ståsted i livet – et ståsted, som konstant ændrer sig.

For konstant at have en nedskrevet og fælles forståelse for hinandens behov og ønsker bør I revidere ejeraftalen minimum én gang om året. Nogen gange er det nok blot at læse den igennem og give hinanden endnu et godkendende nik; andre gange må I tale hver paragraf igennem igen for at lave nye aftaler, som passer bedre til jeres nuværende livssituation.

Eksempler på begivenheder, der vil have stor indvirkning på jeres samarbejde kan være:

 • En partner skal have et barn
 • I skal ansætte medarbejdere
 • Arbejdet går fra deltid til fuldtid – eller omvendt
 • Et nærtstående familiemedlem bliver syg
 • En partner flytter til en anden by og kan ikke længere komme på kontoret hver dag
 • Overskuddet eksploderer, og der skal måske aftales bonusser

Årsagerne er mange, og de er både positive og negative. Formålet med en god forventningsafstemning og en god ejeraftale er at skabe et sundt og velfungerende samarbejde mellem partnere, uanset hvilken situation, der rammer jer.

Mediatoren sikrer grundig forventningsafstemning og gode aftaler

Ved at involvere en mediator når I skal skrive jeres ejeraftal, sikrer I, at aftalen kommer omkring alle detaljerne.

Som mediator er jeg uddannet og trænet i at få de subtile og skjulte behov frem i lyset, så alle parter omkring bordet føler sig hørt og repræsenteret i aftaledokumentet.

Som mediator er det mit ansvar, at alle interesser sættes i tale, så alle parter er helt klar over, hvor de har hinanden. Det er mit ansvar, at også de svære snakke bliver taget, så intet gemmes væk under bordet.

Rollen som mediator er neutral i sin natur. Neutraliteten er væsentlig for at opnå en fair aftale, hvor alle partnere føler sig ligeværdigt hørt og involveret.

Derfor yder jeg som mediator heller ikke juridisk rådgivning. Mit job er ikke at komme med paragraffer; mit job er, at sikre jer en aftale, som kan føre til et godt samarbejde.

Når de mundtlige aftaler mellem partnerne er indgået, involveres derfor en ekstern advokat, som kan udfærdige selve ejeraftaledokumentet. Den endelige aftale vil således indeholde både de samarbejdsmæssige aftaler samt opfylde de juridisk krav til en gyldig ejeraftale.

 

Ring og hør mere om, hvordan jeg kan sikre dig og dine partnere en god start på jeres samarbejde. Og det til en fair pris, som tager højde for virksomhedens størrelse og økonomi.