Konfliktforebyggende ejeraftaler

Forretningspartnere skal have en god ejeraftale, der kan holde til noget. Den skal være konfliktforebyggende. Det bliver den, hvis tænkelige scenarier bliver drøftet og operationaliseret i kontrakten.

Vi tager udgangspunkt i drømmescenariet (hvor skal virksomheden hen, hvem skal være med, hvad vil hver især have tid til, etc.)

Derefter drøfter vi åbent de knaster, der konkret og generelt vil opstå. Det sikres, at alle partnerne kommer lige meget til orde. Med fokus på at forebygge konflikter undervejs gøres forebyggelsen operationel, så jura og værdier forenes i en kontrakt. Kontrakten bliver bærekraftig, fordi den indeholder en køreplan. Den skal gerne blive en hjælp til løsning af det, der vil opstå.

Deltagelse af en professionel mediator er ideelt til at få knaster italesat. Italesættelse er en forudsætning for, at knasterne kan blive til bestanddele af en kontrakt.

I nye eller redefinerede virksomheder er det nødvendigt at drøfte såvel den gryende virksomhed som de enkelte forretningspartneres individuelle interesser og ståsted i livet.

Den endelige ejeraftale indeholder de samme punkter, som traditionelle ejeraftaler gør (fordeling af overskud, aflønning, insolvens- og dødsfaldssituationen, hvordan værdisætning af virksomheden, misligholdelse og tvisteløsning osv.) Ved udarbejdelse af kontrakten deltager en advokat efter eget valg (Buhl Mediation yder ikke juridisk rådgivning).

For at gøre ejeraftalen konfliktforebyggende, skal den regulere lige netop de situationer, der kan opstå i netop DENNE virksomhed.

Aftalen kommer på denne måde så tæt på den oplevede forretningsvirkelighed som muligt.

Endelig bliver aftalen skrevet i et sprog, alle forstår (luget ud for kancellisprog).

Buhl Mediation og den samarbejdende advokat afgiver et samlet tilbud, så kunden nøjagtigt ved, hvad han/hun får og hvad prisen.