Mediation med evaluering

Mediation med evaluering er en konfliktløsningsmetode, hvor mediator spiller en mere aktiv rolle end i en traditionel mediation.

Hvor mediator i en traditionel mediation udelukkende har en faciliterende rolle, bruger mediator i en mediation med evaluering sin fagkompetence (som for eksempel jurist) til at supplere parternes viden. Mediator er fortsat neutral og upartisk; men må udtrykke sit syn på bevistemaer, bevisbyrder og forståelse af regler, så længe det er hjælpsomt for parternes forhandling.

En mediation med evaluering foregår på samme måde som en mediation uden evaluering. Prisen for ydelsen er ens for de to metoder.

Kontakt os for at drøfte, hvilken konfliktløsningsmetode, der passer bedst til din/jeres problemstilling. Telefon + 45 71 70 44 45.