Mediation og konfliktmægling i bestyrelser og mellem virksomhedsejere

Hvilke konflikter er vi specialister i at løse?

 • Konflikter mellem ejerledere
 • Konflikter i bestyrelsen eller mellem direktion og bestyrelse
 • Samarbejdsproblemer mellem ledere og medarbejdere
 • Et problemfyldt lejeforhold
 • Og så videre...

Kontakt os for at høre mere.

Målet med mediation

Målet med mediation er helt simpelt: at løse en konflikt billigst, bedst og hurtigst muligt.

En løsning kan gøre det muligt at fortsætte samarbejdet eller løsningen kan være at finde den bedst mulige afslutning på samarbejdet. I begge tilfælde handler det om at komme videre fra konflikten med en løsning, alle parter kan se sig selv i og at undgå en omkostningstung konfliktoptrapning og retssag.

Generelt bliver konflikthåndteringen billigere, jo tidligere i konflikten I involverer en mediation. Med tidlig involvering undgår begge parter nemlig at skulle betale dyre advokater og langstrakte retsprocesser.

Professionel konflikthåndtering og mediation bruges oftest i sager, hvor der er risiko for væsentlige tab ved langvarige processer, eller hvor en sag er gået helt i hårdknude.

Hvad er en mediator/konfliktmægler?

Mediator og konfliktmægler er to ord for det samme: Konflikthåndtering med en upartisk tredjeperson for enden af forhandlingsbordet.

En mediator er altså trænet i at guide de uenige parter til at finde en fælles løsning på deres konflikt. 

Hvordan foregår en mediation hos Buhl Mediation?

Et mediationsmøde er et fortroligt møde, der følger en struktureret proces, så alle bliver hørt og forstået.

Nogle af de overvejelser, som Buhl Mediation vil drøfte med jer inden det første mediationsmøde er:

 • Hvor skal vi mødes?
 • Skal der udveksles informationer?
 • Skal der inddrages rådgivere fra starten?

Det er vigtigt, at mediationsmødet holdes på et neutralt sted, eller et sted, hvor parterne er enige om, at det skal holdes. Dette giver det bedste udgangspunkt for en ligeværdig dialog.

Et mediationsmøde tager typisk mellem en halv og en hel dag, og mødet afsluttes altid med en aftale – enten om at mødes igen eller et endeligt aftaledokument.

Uanset resultatet af forhandlingerne deler parterne betalingen af medationen ligeligt mellem sig. Dette er med til at sikre, at mediatoren kan indtage en neutral rolle.

Kontakt os for at høre mere.

Hvem er med til mediationsmødet?

Under mediationsmødet er det afgørende, at personerne omkring mødebordet har beføjelse til at lave en juridisk forpligtende aftale. Det er altså ikke nok at sende en medarbejder som repræsentant for virksomheden, hvis ikke vedkommende har beslutningskraft.

Ud over de uenige parter, deltager ind imellem forskellige rådgivere eller betroede personer på hver sin side af forhandlingsbordet. Dette kan eksempelvis være økonomimedarbejdere, revisorer eller advokater. 

Hvad kommer der ud af en mediation?

Resultatet af konflikthåndteringen er en fælles aftale, hvor alle parters interesser og behov bliver tilgodeset.

Mødet afsluttes altid med en aftale, som for eksempel kan indebære:

 • Udveksling af pengebeløb
 • Ændrede vilkår for et fortsat samarbejde
 • Opfyldelse af pligter fra begge parter

Mediations særkende er netop, at en aftale kan indeholde mere end udveksling af pengebeløb. Sådan en aftale kan man ikke få ved en retssag eller voldgift. 

Priser for mediation

Der kan afregnes for en halv/hel dag, efter et fast tilbud eller efter tidsforbrug. Kontakt os for at drøfte, hvad der er den bedste afregningsform for jer.

Mediationen betales af parterne med lige andele til hver.

Forberedelse (planlægning, læsning af materiale og lignende), timepris

 1.000 kr. + moms

 Mediationsmøde, 1/2 dag (kl. 9 - 13.00)

13.500 kr. + moms

Mediationsmøde, 1 hel dag (9 - senest 21)

19.500 kr. + moms

Mediationsmøde, vejledende timepris

2.200 kr.  + moms

Mediationsmøde i iværksættervirksomheder, vejledende timepris

1.300 kr. + moms

Vælger I en halv/hel dags mediation, inkluderer prisen også en skitse til en aftale og opfølgning.


Priserne gælder for 2020.