Mediation/konfliktmægling Erhverv

Hvilke konflikter?

Buhl Mediation hjælper virksomheder med at løse konflikter og nå til en juridisk forpligtende aftale.

Det kan være konflikter mellem ejere af en virksomhed.

Det kan være konflikter mellem direktion og bestyrelse. 

Det kan være samarbejdsproblemer mellem ledere og medarbejdere.

Det kan være et problemfyldt lejeforhold.

Og så videre...

Kontakt os for at høre mere.

 

Målet med mediation

Målet med mediation er, at virksomheder og mennesker omkostningseffektivt finder løsninger, der muliggør et fortsat samarbejde eller finder den bedst mulige afslutning på et samarbejde.

Med andre ord er målet at løse en tvist billigst, bedst og hurtigst muligt.

Jo tidligere, parter vælger at håndtere deres konflikt via mediation, jo større er sandsynligheden for at spare dyre advokater og langstrakte retsprocesser.

Konflikthåndtering bruges i høj grad i de tilfælde, hvor der er risiko for væsentlige tab ved langvarige processer, eller hvor en sag er gået helt i hårdknude.

 

Hvad er en mediator/konfliktmægler?

Mediator og konfliktmægler er to ord for det samme: Konflikthåndtering med en upartisk tredjeperson for enden af forhandlingsbordet.

En mediator/konfliktmægler er altså en upartisk tredieperson, der har konflikthåndtering som arbejdsfelt

 

Hvordan foregår en mediation/mægling hos Buhl Mediation?

Et mediationsmøde er et struktureret, fortroligt møde. 

Efter en indledende snak (med alle parter) skal mediationsmødet forberedes: Hvor skal vi mødes? Skal der udveksles informationer? Skal der inddrages rådgivere fra starten? og så videre.

Mediationsmødet holdes på en neutral lokalitet eller hvor parterne er enige om, at det skal holdes.

En mediation tager typisk en halv til en hel dag og afsluttes med en aftale.

Parterne betaler for mediationen med lige dele til hver uanset resultatet af forhandlingerne.

Kontakt os for at høre mere.

 

Hvem er parter i en mediationssag?

Sagens parter er de mennesker, der er uenige.

Under mediationsmødet er det afgørende, at de tilstedeværende parter har beføjelse til at lande en juridisk forpligtende aftale. Virksomheden bør altså ikke være repræsenteret ved en medarbejder, der ikke kan forpligte virksomheden.

Ud over sagens parter deltager der nogen gange bisiddere (betroede personer) eller rådgivere (for eksempel økonomimedarbejdere, revisorer, bygherrerådgivere, advokater eller lignende).

 

Hvad kommer der ud af en mediation?

Resultatet af konflikthåndteringen er, at parternes interesser og behov bliver tilgodeset ved en aftale.

Mødet, som typisk varer en halv eller hel dag, afsluttes med en aftale. Det kan være om udveksling af pengebeløb, om vilkår for et fortsat samarbejde, om opfyldelse af pligter og meget meget mere.

Mediations særkende er netop, at en aftale kan indeholde mere end udveksling af pengebeløb. Sådan en aftale er ikke mulig at opnå ved en retssag eller voldgift.

I meget få tilfælde landes der ikke en aftale. I disse tilfælde giver parter erfaringsmæssigt udtryk for, at mediationsmødet alligevel har bragt dem videre, enten ved at have lagt planen for en senere løsning og/eller ved at have forbedret forhandlingsklimaet betydeligt.

 

Priser

Der kan afregnes for en halv/hel dag, efter et fast tilbud eller efter tidsforbrug. Kontakt os for at drøfte, hvad der er den bedste afregningsform for jer.

Mediationen betales af parterne med lige andele til hver.

Forberedelse (planlægning, læsning af materiale og lignende), timepris

 1.000 kr. + moms

 Mediationsmøde, 1/2 dag (kl. 9 - 13.00)

12.500 kr. + moms

Mediationsmøde, 1 hel dag (9 - senest 21)

19.500 kr. + moms

Mediationsmøde, vejledende timepris

2.200 kr.  + moms

Mediationsmøde i iværksættervirksomheder, vejledende timepris

1.300 kr. + moms

I prisen for en halv/hel dags mediation er en skitse til en aftale og en opfølgning inkluderet i prisen.


Priserne gælder for 2019.