Opstartsworkshop på projekt

Når en bygge- eller anlægsopgave skal til at sættes i gang, kan de centrale personer hos hhv. bygherre, entreprenør og rådgiver med stort udbytte gennemføre en fælles opstartsworkshop.

Buhl Mediation har høj succesrate med at afholde opstartsworkshops i byggeriet, fordi workshoppen tager udgangspunkt i det konkrete projekt med det konkrete projekts kontraktforhold og iboende knaster.

Eksempel på et programdesign:

"Opstartsworkshop projekt X

Deltagere: Centrale beslutningstagere/kulturbærere hos bygherre, totalentreprenør og bygherrerådgiver. Eventuelt tillige fra totalentreprenørs underleverandør (projekterende). I det følgende kaldet ”holdet”.

Formål: At holdet får en tillidsskabende og energifyldt opstart på Projekt X.

Ramme: Opstartsworkshoppen foregår 2 X ½ dag med et en times opfølgningsmøde

Arbejdsform: Skiftevis korte oplæg fra facilitator, individuelle refleksioner, små cases og gruppevise møder.

Udbytte:

  • Roller og ansvar: Klart billede af, hvem der gør hvad på holdet, hvornår og hvor i hvilket omfang. Gensidige forventninger.
  • Spilleregler for samarbejde og kommunikation: Fælles vedtagne ”spilleregler” for, hvordan holdet vil samarbejde og kommunikere. Eksempelvis hvornår benytter man hhv. mail/telefon/sms/personligt møde/en gåtur på byggepladsen? Hvordan bør tonen i mails være; hvornår ringer man i stedet for at skrive; hvad er en mail udtryk for; hvad er flere modtagere på cc udtryk for?
  • Konflikthåndtering: Hvordan håndteres tvister? Hvordan håndteres konflikter? Hvordan kan for eksempel et ”høvdingeråd” fungere.
  • Relationer: Workshoppen er ikke mindst tænkt som det første skridt til at udgøre et hold, der går i takt og arbejder for det samme mål.

Langtidsholdbarhed: Et konstruktivt samarbejde skal vedligeholdes. Der kan være behov for at genbesøge aftalerne undervejs, så man ikke hopper tilbage til gamle vaner, når man bliver presset på pris, tid og uforudsete begivenheder (hvad I helt sikkert bliver. Ellers skulle det være første gang i historien). Derfor skal temperaturen løbende tages, og der skal rettes op på det, som ikke fungerer. Alle skal gå i samme retning. 

Lad os tale om, hvordan de konstruktive takter efter opstartsworkshoppen passes og plejes!"

 

Hvis en opstartsworkshop skal sættes i værk, så  Kontakt os for at høre mere