Priser

Det aftales, om der skal afregnes for 1/2 dag, 1 hel dag, efter fast tilbud eller efter tidsforbrug.

Som hovedregel betaler parterne for en mediation med lige dele til hver.

 

Mediation/konfliktmægling (erhverv og byggeri)

Indledende drøftelser med alle parter, 1 -2 timer

Ingen beregning

Forberedelse (planlægning, læsning af materiale og lignende), timepris

1.000 kr. + moms

Mediationsmøde, 1/2 dag (kl. 9 - 13)

Mediationsmøde, 1 hel dag (kl. 9 - senest 21)

Mediationsmøde, vejledende timepris

12.500 kr. + moms

19.500 kr. + moms

2.200 kr. + moms

Mediationsmøde i iværksættervirksomheder, vejledende timepris

1.300 kr. + moms

I prisen for en halv eller hel dags mediation er inkluderet skitse til en aftale og en opfølgning.

Forplejning og mødelokaler er ikke inkluderet i ovennævnte priser.

Eventuel lokaleleje til afholdelse af møde betales af parterne. Dertil kommer km-godtgørelse efter statens højeste takst med kørsel fra Aarhus.

Note: Ved "iværksættervirksomhed" forstås en virksomhed, der er under to år gammel eller har en omsætning på højst 500.000 kr. i følge seneste årsrapport eller årsregnskab.

Note: Nogen sager vil være dækket af en retshjælps- eller rådgiveransvarsforsikring.

 

Workshops med op til 20 deltagere

1 times oplæg

6.500 kr. + moms

En halv dags workshop

11.500 kr. + moms

1 hel dags workshop

19.500 kr. + moms

Dertil kommer km-godtgørelse efter statens højeste takst med kørsel fra Aarhus.

Pris for konfliktforebyggende ejeraftaler aftales individuelt. Der gælder særligt favorable priser for aftaler til iværksættervirksomheder.

 

Priserne gælder for 2019.