Workshops for erhverv

Workshops for løsningsorienterede ejerledere, bestyrelsesformænd og ledere giver brugbare værktøjer til at løse interne og eksterne konflikter!

Når der opstår uenigheder på arbejdspladsen, omkring mødebordet, til generalforsamlingen eller andre steder, skal uenighederne håndteres, så de ikke udvikler sig til en negativ konfliktspiral.

En workshop klæder deltagerne godt på med viden, tips og tricks og øvelser. Der bruges cases fra det virkelige liv (i anonymiseret form).

Kontakt os for at høre mere

Workshoppen består af et skift gennem dagen af

teori: Mekanismerne i en konflikt, typiske årsager i deltagernes arbejdsliv, evt. snitfladen til jura og ledelse, kommunikation og tips og tricks

og

praksis: Øvelser og træning via cases fra det virkelige liv. Deltagerne har mulighed for at bringe egne eksempler og udfordringer til bordet.

Deltagerne må være forberedte på at blive udfordret ;-)!

Pris:


1 dags workshop: 19.500 kr. + moms.


Dertil kommer transportudgifter og eventuelt udgift til overnatning.