Er det konfliktfyldt at være 3 i ejerkredsen af en virksomhed?

Er det mere konfliktfyldt at være 3 ejere af en virksomhed end at være 2 eller 4?

Svar: Ikke nødvendigvis.

Tanken om, at 3 i en ejerkreds er problematisk har rod i klikedannelser tilbage i folkeskolen: Hvis der var 3 i en klike, ville de 2 sandsynligvis rotte sig sammen mod den tredie. 2 mod 1.

Nu er ejerskabet af en virksomhed heldigvis (forhåbentlig!) ikke en fortsættelse af folkeskolen. Og derfor behøver på 3 behøver ikke nødvendigvis mere konfliktfyldt.

Dog er der ting, I skal være særligt opmærksomme på

1) Når ejerkredsen består af to gamle venner og én ny, skal der gøres en ekstra indsats for at involvere den tredie, så der ikke opstår en skævhed i kommunikation og beslutningskraft

2) Når ejerkredsen består af to akademikere og en praktiker, skal det sikres, at der er gensidig respekt for hinandens faglighed. Risikoen kan være, at de to akademikere har et sprog, der har flere fælles træk end sproget mellem en akademiker og en praktiker nødvendigvis har

3) Af hensyn til kunder og leverandører er der et behov for at kommunikere, hvem i ejerkredsen, der har hvilke ansvarsområder. Det gælder dog generelt, når ejerkredsen er større end to.

Der er også fordele ved at være tre

a) Afhængigt af stemmeandelene vil det give en større beslutningskraft, at der ved tallet 3 – eller et ulige antal ejere generelt – er basis for flertalsbeslutninger; ikke mindst hvis man stemmer efter hoveder (hvad man ikke nødvendigvis gør)

b) Hvis de tre ejere bidrager med hver deres faglige ståsted, er tre et godt antal. Ofte ses det, at én har ansvar for salg; en for udvikling og én for drift. Tre væsentlige hovedområder i de fleste virksomheder

c) En virksomhed med 3 ejere er mindre sårbar, hvis en af ejerne ønsker at forlade virksomheden. I mange eksempler er en ejerkreds uden store problemer blevet reduceret fra 3 til 2. Værre er det, hvis reduktionen sker fra 2 til 1. Og fra 1 til 0…. siger sig selv.

Konklusion

Der er ulemper og fordele ved at være 3 ejere af en virksomhed. Go for it, når I har taget snakken om de udfordringer, der er skitseret her i indlægget.