Hvilke konflikter er vi specialister i at løse?

  • Konflikter mellem ejerledere og ledere
  • Konflikter i bestyrelsen eller mellem direktion og bestyrelse
  • Samarbejdsproblemer mellem ledere og medarbejdere

Målet med mediation

Målet med mediation er helt enkelt: At få løst en konflikt billigst, bedst og hurtigst muligt.
En løsning kan gøre det muligt at fortsætte samarbejdet på nye vilkår. En løsning kan også være at finde den bedst mulige afslutning på samarbejdet. I begge tilfælde handler det for jer om at komme videre fra konflikten med en løsning, alle parter kan se sig selv i og at undgå en omkostningstung konfliktoptrapning og måske retssag.

Generelt bliver konflikthåndteringen billigere, jo tidligere i konflikten, I får taget fat på den. Med tidlig involvering undgår begge parter nemlig at skulle betale dyre advokater og langstrakte retsprocesser.

Professionel konflikthåndtering og mediation bruges oftest i sager, hvor der er risiko for væsentlige tab ved langvarige processer, eller hvor en sag er gået helt i hårdknude.

Er du interesseret i at høre mere om hvordan vi kan hjælpe jer med at håndtere en konflikt eller samarbejdsproblemer

Hvad er en mediator / konfliktmægler?

Mediator og konfliktmægler er to ord for det samme: Konflikthåndtering med en upartisk tredjeperson for enden af forhandlingsbordet.

En mediator er altså trænet i at guide de uenige parter til at finde en fælles løsning på deres konflikt.

Hvordan foregår en mediation hos Buhl Mediation?

Et mediationsmøde er et fortroligt møde, der følger en struktureret proces, så alle bliver hørt og forstået.

Nogle af de overvejelser, som Buhl Mediation vil drøfte med jer inden det første mediationsmøde er:

  • Hvor skal vi mødes?
  • Skal der udveksles informationer?
  • Skal der inddrages rådgivere fra starten?

Det er vigtigt, at mediationsmødet holdes på et neutralt sted, eller et sted, hvor parterne er enige om, at det skal holdes. Dette giver det bedste udgangspunkt for en ligeværdig dialog.

Et mediationsmøde tager typisk mellem en halv og en hel dag, og mødet afsluttes altid med en aftale – enten om at mødes igen eller et endeligt aftaledokument.

Uanset resultatet af forhandlingerne deler parterne betalingen af mediationen ligeligt mellem sig. Dette er med til at sikre, at mediatoren kan indtage en neutral rolle.

Der kan afregnes for en halv eller en hel dags mediation efter et fast tilbud eller efter tidsforbrug. Kontakt os for at drøfte, hvad den bedste afregningsform er for jer.