Opstartsworkshops og klassiske workshops

– Opstartsworkshops på byggeprojekter

At holde en opstartsworkshop er den bedste måde at starte et projekt på.

Buhl Mediation har høj succesrate med at afholde opstartsworkshops i byggeriet.

Bygherren på INCUBA Next i Aarhus har udtrykt det sådan her:

“Workshoppen fik os godt i gang og vi lukrerer stadig på det gode og åbne samarbejde, som blev slået an i starten“.

Bygherre og direktør Mai Louise Agerskov, INCUBA

INCUBA Next – AART ARCHITECTS

Med udgangspunkt i det konkrete projekt vil alle aktører afstemme deres forventninger til kvalitet, tid og økonomi. Vi kommer ind på de “bump”, projektet kan møde på vejen.

Deltagere: Centrale beslutningstagere/kulturbærere hos bygherre, entreprenør og rådgivere (tilsammen: ”holdet”).

Formål: At holdet får en tillidsskabende og energifyldt opstart på Projekt X.

Ramme: Opstartsworkshoppen foregår 2 X ½ dag med et en times opfølgningsmøde

Arbejdsform: Skiftevis korte oplæg fra Buhl Mediation, individuelle refleksioner, små cases og gruppevise møder.

Udbytte:

  • Roller og ansvar: Klart billede af, hvem der gør hvad på holdet, hvornår og hvor i hvilket omfang. Gensidige forventninger.
  • Spilleregler for samarbejde og kommunikation: Fælles vedtagne ”spilleregler” for, hvordan holdet vil samarbejde og kommunikere. Eksempelvis hvornår benytter man hhv. mail/telefon/sms/personligt møde/en gåtur på byggepladsen? Hvordan bør tonen i mails være; hvornår ringer man i stedet for at skrive; hvad er en mail udtryk for; hvad er flere modtagere på cc udtryk for?
  • Konflikthåndtering: Hvordan håndteres tvister? Hvordan håndteres konflikter? Hvordan kan for eksempel et ”høvdingeråd” fungere.
  • Relationer: Workshoppen er ikke mindst tænkt som det første skridt til at udgøre et hold, der går i takt og arbejder for det samme mål.

Kontakt os så kommer vi med forslag til program for jeres opstartsworkshop:

– Klassiske workshops om konflikthåndtering

Buhl Mediation har siden 2014 afholdt workshops for byggebranchen og for ledere i hele Danmark.

Kontakt os for at høre mere: https://buhlmediation.com/kontakt/

Vi har holdt opstartsworkshops for byggeprojekter og workshops om konflikthåndtering for blandt andet:

AG Gruppen A/S

Arbejdernes Andelsboligforening

Asnet Bestyrelsesnetværk

Bestyrelsesformandsuddannelsen Aarhus BSS

Bestyrelsesuddannelsen Aarhus BSS

Board Company

Business Club Aarhus

Byens Netværk

Byggesocietetet

Bygherreforeningen

Civica

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Danske Maskinstationer og Entreprenører

Detail Consult A/S

DK2 Bygherrerådgivning

Fonden Constructive Foundation

Hustømrerne A/S

INCUBA Next

Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet

JUC Netværk

Kemp & Lauritzen A/S

Kjaer & Richter

Kvinsolvens

Københavns Andelsboligforening

Link Arkitektur

MBA-uddannelsen Aarhus BSS

NCC Danmark A/S

Netværk Danmark

Norconsult Arkitektur

Næstved Kommune

Nævnenes Hus

Pluskontoret Arkitekter

Rambøll Danmark A/S

Skanderborg Forsyning A/S

Teknologisk Institut

TRYG FORSIKRING A/S

UCN Act2Learn Erhverv

VELLIV Foreningen

VIA Trafik Rådgivning A/S (en del af Sweco)

VIA Byggeri, Holstebro

Værdibyg

Zacho-Lind A/S

Aalborg Service A/S

Aarhus Maskinmesterskole m.fl.

Ønsker du at høre om, hvad vores workshops kan give af værdi til jer