Mediation/konfliktmægling erhverv eller byggeri

 Mediationsmøde, 1 hel dag (kl. 9 – senest 21) 19.650 kr. + moms
Mediationsmøde, vejledende timepris2.295 kr. + moms
Mediationsmøde i iværksættervirksomheder, vejledende timepris1.345 kr. +  moms
Forberedelse (f.eks. planlægning og læsning af materiale), timepris1.070 kr. + moms

Sagens parter betaler for mediationsmødet med lige dele til hver.

Udgift til forplejning, mødelokale og transport er ikke inkluderet i ovennævnte priser.

Priserne er gældende for 2023.