Er noget en konflikt eller en simpel uenighed?

Der SKAL være uenigheder i forretningsforhold

Som forretningsfolk oplever vi stort set hver dag uenigheder om pris, indholdet af kontrakter, varer, etc. Det er en naturlig del af forretningsforhold på et frit marked. Hver enkelt virksomhed skal jo performe bedst muligt. Vi kan ofte løse uenighederne ved at bruge forhandlingstaktik. Vi opnår også ofte resultater ved at opbygge relationer til vores kontraktsparter og bringe relationerne i spil, når vi (for)handler. Kort sagt er uenigheder naturlige i forretningsforhold.

SKAL der også være konflikter?

Konflikter er uundgåelige, når mennesker interagerer. Konflikter er derfor for så vidt naturlige.

Men i forretningsforhold kan konflikter være ødelæggende for samarbejdsrelationer og dermed skabe negativ bundlinie i virksomheden.

Derfor er det afgørende, hvordan vi håndterer de uundgåelige konflikter.

Hvornår en konflikt; hvornår en simpel uenighed?

Grænsen mellem uenigheden og konflikten går, hvor der bringes følelser som mistillid, fjendtlighed eller mistro ind i forretningsforholdet.

Det være sig på byggepladsen, i ledergruppen eller i et kunde-/leverandørforhold.

Følelserne tager fokus væk fra fakta og beslutningsdygtighed og retter det mod den personlige relation.

Det koster på både den økonomiske og den menneskelige bundlinie, fordi det er vanskeligt at navigere i mistillid og fjendtlighed.

I bedste fald kan det gøre samarbejdet anstrengende. I værste fald kan det skabe store økonomiske tab, forsinkelser eller stresssygemeldinger.

Du kan hjælpe projektet på rette spor igen

Du kan selv gøre noget for at hindre, at en simpel uenighed eskalerer til en konflikt. Eller du kan hjælpe parterne, hvis en uenighed i dit projekt eller din virksomhed udarter sig til en konflikt.

  1. Få problemet italesat, når det opstår. Kald en spade for en spade. Men gør det respektfuldt.
  2. Spørg, om de andre involverede er enig i din udlægning. Lyt.
  3. Skitsér så, hvad I er enige om at være uenige om. Spørg, om I er enige i, hvad I er uenige om.
  4. Efterspørg løsningsforslag og slut runden af med at give dine egne.
  5. Tag en forhandling, når I er friske og udhvilede.
  6. Skriv et godt referat og få fælles enighed om det, inden I forlader mødet.
  7. Sæt i gang.

Skulle I en anden gang få en konflikt, så gentag det, du lige har prøvet.

Rigtigt god arbejdslyst!