Har du en problemmedarbejder?

Hvad vi “ønsker”, får vi

Ledere taler nogen gange med hinanden om, at der er “problemer med en medarbejder”, for eksempel fordi medarbejderen opleves ikke at ville samarbejde, er sur, diskussionslysten eller andet.

Lederen spørger så andre ledere til råds om, hvad de ville gøre med vedkommende medarbejder.

De andre ledere viser måske forståelse for den svære situation, hvorefter de opfordrer lederen til at tage en snak med “problemmedarbejderen”

I den gengivne situation er der ingen, der stiller spørgsmålstegn ved, om medarbejderen er en problemmedarbejder. Det forudsætter gruppen blot.

Når nu gruppen af ledere har snakket sammen om en mulig håndtering af “problemmedarbejderen”, så er ingen af dem i tvivl om, at det er medarbejderen, der er forkert på den.

Jeg er langt fra enig.

Vi skaber problemer ud af hinanden. Og vi skaber problemer, fordi vi selv har for travlt, mangler indsigt eller ikke vil indse vores egen rolle i en relation, vi opfatter problematisk.

Hvad tænker problemmedarbejderen om lederen?

“Problemmedarbejderen” har sandsynligvis på sin side en mening om sin leder. Måske har problemmedarbejderen oven i købet benævnt sin leder “problemlederen” eller “min inkompetente leder”.

Det er der et eksempel på her

Hvad skal vi gøre i stedet for at døbe hinanden “problemmedarbejder” og “inkompetent leder”?

Min anbefaling er at gøre sit hjemmearbejde, før vi involverer andre i netværket eller på arbejdspladsen.

Altså – som leder eller medarbejder: Reflektér over, hvad der går dig på? Og hvad er din egen rolle i det?

Herefter skal leder og medarbejder ved egen eller en udenforstående person drøfte deres relation.

I Bardram Luftteknik A/S var jeg så heldig at hjælpe dem i sådan en situation.

Administrerende direktør og ejer Svend Hougaard har beskrevet vores møde sådan her

“Vores samtale med Anne Buhl skabte først en forståelse hos begge parter om, at ingen af os handlede ud fra ondsindede motiver. Eller stod i en fjendtlig relation til hinanden.

Dermed var der skabt nogle trædesten for, at vi kunne drøfte, hvad der lå som baggrund for vores diamentralt modsatte forståelse af vores relation.

I disse dialoger kunne der genopstå en gensidig forståelse for den andens standpunkter.
Medieringen tvinger begge parter til at argumentere og reflektere over sine egne og modpartens holdninger.

Det lykkedes at få vores medarbejder til at genoptage sit arbejde og at få genopbygget så meget tillid, at begge parter kunne være tillidsfulde i arbejdsrelationen”.

Gør som Bardram Luftteknik A/S og drøft hinandens motiver og baggrund for opfattelser – og få en gensidig forståelse af jer selv og den anden.

Hvis I ligesom Bardram Luftteknik A/S ønsker hjælp til samtalen, så tag fat i os:
+45 71 70 44 45 eller anne@buhlmediation.com.

Læs om alle vores ydelser her: https://buhlmediation.com/da/ydelser