Hvad vil du have ud af din konflikt, beslutningstager?

Artiklen handler om at målrette sine ønsker og ikke lade sig opsluge af en konflikt mellem samarbejdsrelationer.

Det handler jo om følelser…

Hvis følelserne fylder for meget for længe, risikerer du som beslutningstager at miste fokus på dine opgaver. Det koster på virksomhedens bundlinje.

Lad det være sagt med det samme: Det er naturligt at miste fokus, når der er konflikter i virksomheden (det kan være konflikter i ledergruppen, mellem virksomhedens ejere, i bestyrelsen, mellem medarbejdere eller i andre arbejdsrelationer).

Det berører og skal berøre os, når der er kurrer på tråden mellem mennesker, som vi samarbejder med. Ellers var vi kynikere.

Så er der dårlig stemning, usagte sandheder, undvigende adfærd eller vrede i luften, vil det berøre enhver (sund) beslutningstager.

… og om forretning

Hvis du erkender, at der er en konflikt og du ved, hvad din egen rolle i den er, så har du et ansvar, fordi: Der er nogen i organisationen, der venter på, at du foretager dig noget.

Forretningen eller projektet står måske stille eller taber momentum. Der er måske opgaver, I ikke får. Eller medarbejdere, der siger op i frustration over at være i et dårligt arbejdsklima. Og så videre og så videre.

Det koster på virksomhedens bundlinje.

Så hvad vil du med konflikten?

Uanset hvad din rolle er, så gør dig klart, hvad du vil have ud af konflikten. Det er den nødvendige start på, at der kan komme noget konstruktivt ud af den.

For selvom du/I befinder jer i orkanens øje, ved du så ikke inderst inde godt, om du

  • ønsker at forandre en tilstand
  • ønsker, at en udvikling skal gå hurtigere
  • ønsker at kaste lys over uhensigtsmæssige procedurer
  • ønsker at træffe en beslutning om, om I skal samarbejde eller samarbejdet helt skal ophøre
  • ønsker om at tage en nødvendig diskussion for at komme videre med projektet eller opgaverne
  • ønsker at omrokere
  • ønsker at samarbejde efter nogle andre principper
  • eller ønsker noget helt andet. Motiver og mål er meget forskellige!

Hvorfor skrive en artikel om, hvad en beslutningstager vil med en konflikt?

Artiklen her er inspireret af erfaring for, at beslutningstagere med et stort ansvar lade sig “rive med” af egne eller andres følelser.

Jo længere tid, der går, jo mere kommer følelserne til at skygge for løsninger. Dette er i særdeleshed aktuelt, hvor beslutningstageren er konfliktsky. Han/hun håber, at konflikten går over.

Det gør den med garanti ikke.

Derimod får det den konsekvens, at parterne ikke er kapable til at komme ud af konflikten med resultater. At et frugtbart samarbejde måske slutter (unødigt) voldsomt. Eller at det dårlige arbejdsklima belaster folk mere og mere.

Det koster på virksomhedens bundlinje.

Så hvad er det gode råd?

Det gode råd til beslutningstageren er at blive bevidst om egne ønsker og forfølge dem.