Løs konflikten trin for trin. Trin 6

TILLYKKE, parterne skal nu opfylde deres aftale!

Er de klar til det?

Sammen med to eller flere parter, der i udgangspunktet var meget uenige, er I nu nået til det øverste trin på løsningstrappen:

Trin 6 = Udførelse

Du har sluppet parterne på det møde, I netop har afsluttet med en kontrakt.

Nu er resten op til parterne.

Uanset, om der skal udføres et arbejde, eksekveres nogle beslutninger, foretages en opsigelse, leveres nogle varer, styres et projekt, flyttes nogle ting, siges ordentligt farvel eller HVAD DER NU ER AFTALT, så er det op til parterne at sørge for, at det sker.

Godt arbejde fra alle sider af bordet!