Løsningstrappe til enhver organisation

Det er forskelligt, hvordan konflikter spottes i bestyrelsesarbejde, i byggeprojekter og hos offentlige myndigheder.

Derfor skal de også løses efter forskellige metodikker.

For eksempel kan man i bestyrelsesarbejde kvalificere konflikten alt efter, om det er en

  • pseudokonflikt,
  • strukturel konflikt,
  • interessekonflikt eller
  • værdikonflikt.

Kvalificer konflikten for at kunne handle

Når bestyrelsesformanden har kvalificeret konflikten (som for eksempel kan handle om uindfriede forventninger til den administrerende direktør eller samarbejdsproblemer med ejerne af virksomheden), kan han bevæge sig ned ad konflikttrappen (hvis konflikten er åbenlys) eller op ad løsningstrappen (når konfliktløsningen skrider frem).

Indholdet af de enkelte trin kan skræddersys til den organisation (bestyrelse, byggeprojekt, virksomhed, myndighed), der ønsker at få en løsningsmetodik i værktøjskassen for ledere, projektledere og medarbejdere.

Buhl Mediation afholder workshops, hvor den enkelte organisations konflikt- og løsningstrappe bliver til i samarbejde med deltagerne og efterfølgende kan bruges som metodik.

En workshop for myndigheder koster 8.500 kr. + moms + kørselsgodtgørelse efter høj takst fra Aarhus.

En workshop for andre virksomheder koster 11.500 + moms + kørsel for en halv dag og 19.500 kr. + moms + kørsel for en hel dag.