Måske kan en lille justering spare dig for en stor konflikt

Alle mennesker har en “prik” med noget. Altså en anstødssten, som – hvis der bliver trådt på den – springer op og rammer en anden (eller dig selv!)

Din “prik” kan for eksempel være, at du bliver provokeret af, at en bestemt kollega altid kommer for sent til møder. Eller at der holdes for lange møder. Eller at én altid bliver firkantet, når et bestemt emne berøres.

Der er lige så mange eksempler, som der er mennesker!

Hvis du bliver opmærksom på, hvad din “prik” er, er der stort potentiale heri. Så kan du nemlig lave en nødvendig justering.

Her er et eksempel

Et succesfuldt software-firma er ejet af to ejere med hver deres store personlighed.

De har det seneste år – hvor virksomheden er vækstet meget hurtigt – oplevet nogle voldsomme indbyrdes sammenstød. Det har udviklet sig til dårlig stemning også efter, at de er kommet hjem igen. Det er ikke holdbart og vil få konsekvenser for forretningen, hvis ikke det bliver løst.

De voldsomme sammenstød er altid opstået under fælles forretningsrejser til udlandet, og de er altid udløst af tilsyneladende banale uenigheder (hvornår måltider skal indtages og hvilken transportform eller rute, der skal benyttes).

Det viser sig ved nærmere eftertanke, at den ene af ejerne bliver fysisk utilpas, når han mærker sult. Og når han under en rejse vil finde et sted at spise hurtigst muligt, oplever den anden ejer det ofte forstyrrende eller ubelejligt, fordi det ikke er aftalt og fordi han er fokuseret på noget andet (og endnu ikke mærker sult).

Ved nærmere eftertanke viser det sig også, at de begge – i rejser sammen med andre – altid har førertrøjen på, når der skal findes vej. Denne rolle indtager de helt automatisk også, når de rejser sammen.

Problemet er, at når ejer 1 tager vejviser-førertrøjen på, provokerer han ejer 2, som opfatter ham yderst bedrevidende. Som følge deraf føler ejer 2 sig talt ned til. Og ejer 1 på sin side synes, at ejer 2 farer op uden grund.

Enkle justeringer løste problemet

Ved at aftale nogle enkle justeringer for fremtiden, lykkedes det de to ejere at overvinde de voldsomme sammenstød på rejserne:

  1. De aftalte at få forretningsrejser planlagt bedre hjemmefra
  2. De aftalte så vidt muligt at få måltider på bestemte tidspunkter hver dag
  3. De aftalte hjemmefra at vælge, hvem af dem, der løbende træffer beslutninger om vejfinding undervejs.

(Rigtigt gættet: Det er justering 3, der har vist sig sværest).

Hvilke justeringer har du selv brug for?

Som eksemplet med softwarevirksomheden illustrerer, kan sammenstød udløses af umiddelbart banale hverdagsreaktioner, der kalder på tilsyneladende banale justeringer set udefra og retrospektivt.

Men husk på, at PROBLEMET ikke var banalt. Og var det ikke blevet håndteret, havde virksomheden i værste fald ikke eksisteret i dag.

I din egen arbejdshverdag er der garanteret nogle “prikker”, der præger dine reaktioner overfor andre og din egen tilpashed.

Find dem, tag dem alvorligt og håndtér dem!