Mange kender konflikttrappen. Hvad med løsningstrappen?

Konflikttrappen (den røde del af tegningen) illustrerer, hvad der sker, når en konflikt optrappes: Fra at være uenige risikerer parterne at skabe fjendebilleder af hinanden, skade hinanden osv., hvis ikke de får hjælp til at nedtrappe konflikten.

Fra konflikttrappe til løsningstrappe

Jeg har tegnet en løsningstrappe (den grønne del af tegningen). Den viser en bevægelse frem mod en løsning: Fra at være uenige taler parterne sig frem til, hvad det egentlig er, de er uenige om. Dette kan føre til, at de fokuserer på interesser i stedet for på krav. Herefter kan de “gøre kagen større“, altså  udvide paletten af løsningsmuligheder.

Vi tror nogle gange, at der kun er X ressourcer (for eksempel penge) til rådighed. Ved at tænke sammen vil det ofte vise sig, at der også er Y og Z ressourcer til rådighed. På den måde bliver der mere at skabe løsninger af. På den måde bliver “kagen større”.

Et eksempel på konflikttrappen

Tag for eksempel chefen, der satte en af sine projektledere fra et projekt, fordi han ikke leverede efter chefens ønsker. Projektlederen blev overrasket og vred, kaldte chefen for “inkompetent” og forlod kontoret i raseri.

Parterne havde bevæget sig fra bunden af konflikttrappen (de var uenige) til at stå på 1. trin af konflikttrappen (konflikten blev personlig).

Chefen gjorde to ting:

  1. Han inviterede projektlederen til en walk-and-talk i parken
  2. Han lyttede til projektlederen, indtil denne havde ventileret sine frustrationer.

Det tog tid. Den tid var godt givet ud!

Da chefen fik ordet, var han ærlig: Han syntes, at projektlederen havde overreageret; og han tog afstand fra, at projektlederen havde kaldt ham inkompetent.

Herefter befandt parterne sig igen i bunden af konflikt- OG løsningstrappen (de var uenige).

Løsningstrappen i praksis

Så skete det magiske: Chefen og projektlederen gav sig til at tale om, hvori uenigheden om projektopgaven bestod. Der havde for eksempel manglet en forventningsafstemning. Og projektet havde ændret karakter undervejs.

De stod nu på 1. trin på løsningstrappen (de blev enige om, hvad de var uenige om).

Fokus skiftede nu fra sårede følelser og til, hvem der skulle styre projektet.

Her kunne de to nemt risikere at bevæge sig ned ad løsningstrappen igen, for hvis der kun var det pågældende projekt at diskutere, ville konflikten meget nemt starte forfra.

I stedet gav de sig til at tale om projektlederens kompetencer og ønsker. Og afdelingens øvrige opgaver. Og fremtidige opgaver. Og efteruddannelsesønsker.

De stod nu på 2. trin af løsningstrappen: Hvad var deres interesser hver især?

Se nye muligheder med løsningstrappen

For at gøre en lang historie kort, formåede de at “gøre kagen større”, som 3. trin på løsningstrappen hedder: Ved at bringe flere ønsker og muligheder i spil, viste der sig muligheder, som de ikke havde haft øje for, så længe fokus var på det personlige og på det omstridte projekt.

Uenigheden endte med, at projektlederen fik to mindre projekter og nogle tydelige KPI`er. Og at de sendte en fælles udmelding til organisationen om, at der var sket en omorganisering af virksomhedens projekter.

Så brug gerne løsningstrappen! Og tøv ikke med at kontakte mig, hvis du vil lære mere