Nødvendige punkter at overveje før I indgår en ejeraftale

Nedenfor finder du nogle gennemprøvede spørgsmål, som det er klogt og fremsynet at 1) stille sig selv og 2) drøfte med hinanden forud for indgåelse af en ejeraftale.

Formatet er sat op med overskrifterne fra en traditionel ejeraftale, men hvor teksten er refleksionsspørgsmål og IKKE juridiske vilkår.
 

1 Baggrund og formål

Hvad laver virksomheden? Hvad er planen? Hvordan har I fundet sammen? Hvorfor skal virksomheden ejes af netop jer? Hvorfor vil I gerne have jeres egen forretning? Er der brug for hver enkelts kompetencer også om 1 år – 2 år? Drømmer I om et exit – hvornår? Drømmer I om at skabe jer et job, altså have en driftsvirksomhed? Hvad er forventningerne til hinanden?
 

2 Kapital- og ejerforhold

Hvad er virksomhedens aktuelle værdi? Hvordan er ejerfordelingen? Evt. hvorfor? Hvilke rettigheder og pligter følger af ejerfordelingen? Hvad er konsekvensen, hvis en ønsker at udtræde af virksomheden? Evt. pligt til ægtepagt. Hvad er jeres holdning til at optage lån, hvis I kommer til at mangle penge?

3 Udbytte

Tidligst hvornår kan/skal virksomheden udlodde overskud til ejerne? Hvad er den enkeltes holdning til, om udbytte skal udbetales eller geninvesteres i virksomheden?

4 Ledelse

Har nogen af jer erfaring med ledelse? Hvem har hvilke opgaver og ansvarsområder skal I hver især have i virksomheden? Evt. hvorfor? Hvilke titler følger med? Evt. konkrete fuldmagtsforhold.

5 Arbejdsindsats

Hvor mange timer forventer I hver især at kunne arbejde i virksomheden? Har I andre virksomheder, studier, familieliv eller lignende, der skal tages hensyn til – og i hvilken periode? Er der mennesker i jeres netværk (for eksempel kæreste, forældre eller andre), der forventes at få indflydelse på forretningssamarbejdet (og som derfor måske skal inddrages i processen med at udarbejde ejeraftalen)?

6 Beslutninger

Hvordan træffes beslutninger? Fordele og ulemper ved ”konsensus-ledelse” (den gode hensigt vs. dead lock). Er der bump på vejen, som I hver især kender allerede nu (nedsat arbejdskraft i en periode, livsbegivenheder, tvivl, økonomiske problemer, etc.)?

7 Forkøbsret ved overdragelse af en ejers anpart

Har nogen af jer forkøbsret? På hvilke betingelser, herunder hvordan værdisættes virksomhedens på det relevante tidspunkt? Hvordan er fremgangsmåden? Må en eller flere af jer tage noget ud forlods?

8 Køberet/købepligt i situationer som misligholdelse, konkurs og lignende

Hvilke situationer er der tale om? Hvordan værdisættes virksomheden?
 

9 Sygdom

Skal der gælde noget specielt ved sygdom? Krav om tilgængelighed, kommunikation, at sætte en ”vikar” ind, er der en tolerancegrænse, osv.osv.?

10 Konkurrenceklausul og/eller kundeklausul

Skal der være sådan én og hvis ikke – hvorfor ikke? Hvis der skal, hvad er da konsekvensen af at overtræde den?

11 Tavshedspligt

Hvad har man tavshedspligt om og overfor hvem? Hvor længe skal tavshedspligten gælde?

12 Ikrafttræden og ophør

Hvornår træder ejeraftalen i kraft og i hvilke situationer bortfalder den (automatisk)?

13 Uoverensstemmelser

Hvordan reagerer I hver især, hvis I er uenige med hinanden?

Hvad gør I? Evt. fremgangsmåde.

Skal der indsættes en mediationsklausul?*

Evt. aftale om at evaluere samarbejdet på bestemte tidspunkter.

Navngivne personer ind som opmand, mediator, advokat, revisor…

14 Datering og underskrifter

(15) Noget helt særligt

Her skal I hver især og hver for sig overveje, om der er noget i netop jeres interne eller eksterne forhold, du gerne vil have taget hånd om. Alt, hvad der ”fylder” hos dig, er vigtigt.

Overvej, hvordan du vil præsentere emnet/emnerne for dine kommende forretningspartnere.

Eksempel på *mediationsklausul

“Enhver uenighed, som måtte opstå i forbindelse med aftalen, skal søges forligt ved mediation. Parterne beslutter i fællesskab, hvem de ønsker som mediator.

Som mediator har vi valgt XXX.

Hvis uoverensstemmelsen ikke løses ved mediation, skal sagens indbringes for en dansk domstol og afgøres efter dansk ret.”

“Øvelsen” med at besvare og drøfte spørgsmålene kan I enten gennemføre selv, eller I kan bede Buhl Mediation om at facilitere processen.

Når spørgsmålene er drøftet, og I har fået en endnu større fælles forståelse, er tiden inde til at bede en advokat om at skrive selve ejeraftalen.

Giver det mening? Ellers tøv ikke med at ringe eller skrive til os