Uenighed eller konflikt?

Som forretningsfolk oplever vi stort set hver dag uenigheder om pris, indholdet af kontrakter, varer, etc. Det er en naturlig del af forretningsforhold på et frit marked. Hver enkelt virksomhed skal jo performe bedst muligt.

Vi kan ofte løse uenighederne ved at bruge forhandlingstaktik. Vi opnår også ofte resultater ved at opbygge relationer til vores kontraktsparter og bringe relationerne i spil, når vi (for)handler.

Kort sagt er uenigheder naturlige i forretningsforhold.

Forskellen på en uenighed og en konflikt

Er konflikter også naturlige? Og hvornår bliver uenigheden til en konflikt?

Konflikter er uundgåelige, når mennesker interagerer. Konflikter er derfor for så vidt naturlige. Men i forretningsforhold kan konflikter være ødelæggende for samarbejdsrelationer og dermed skabe negativ bundlinie i virksomheden. Derfor er det afgørende, hvordan vi håndterer de uundgåelige konflikter.

Grænsen mellem uenigheden og konflikten går, hvor der bringes følelser som mistillid, fjendtlighed eller mistro ind i forretningsforholdet. Det være sig i bestyrelseslokalet, i ledergruppen eller i et kunde-/leverandørforhold. Følelserne tager fokus væk fra fakta og beslutningsdygtighed og retter det mod den personlige relation. Det koster på både den økonomiske og den menneskelige bundlinie, fordi det er vanskeligt at navigere i mistillid og fjendtlighed. I bedste fald kan det forsinke en beslutningsproces. I værste fald kan det ødelægge en ellers sund virksomhed.

Konflikter ødelægger forhold

Vendinger som for eksempel ”jeg mangler tillid til dig”; ”du forpester stemningen her” eller ”hvordan kan jeg være sikker på, at jeg har de oplysninger inden på mandag?” er symptomer på, at uenigheden har udviklet sig til konflikt.

Vær obs på, om du kan hjælpe parterne, hvis en uenighed i din virksomhed udarter sig til en konflikt. Det gælder også, selvom konflikten ikke umiddelbart har noget med dig at gøre. Parterne har ofte svært ved selv at løse spændingerne – for så havde de jo gjort det – og har derfor brug for hjælp til at komme på rette spor igen.

Så få problemet italesat, når det opstår. Italesæt det respektfuldt og uden nødvendigvis selv at have bud på en løsning. Så har du allerede hjulpet jer og virksomheden godt på vej…