Undgå at bruge advokatretorik, med mindre du er… advokat

“Jeg vil understrege, at…”, “Jeg må gøre dig opmærksom på, at…”, “Du må påregne at skulle betale…” er alle gode eksempler på juridisk sprogbrug. 

Juridisk sprogbrug er egnet, når en mail risikerer at ende i retten, for sproget er et retssprog. Tydeligt, præcist og med en tydelig distance mellem afsender og modtager.

Juridisk sprogbrug er relevant, når det bruges af en advokat. En advokat er rådgiver og betales for at kommunikere præcist og tydeligt – også selvom det skaber en tydelig distance mellem afsender og modtager. 

Når juridisk sprogbrug tages i brug af dig som part – for eksempel er du virksomhedsejer, der skriver til en medejer – modtages det ikke som tydeligt og præcist sprogbrug. 

Og distance mellem jer er alt andet end ligegyldig. Distancering (med)skaber eller optrapper derimod en gryende konflikt.

Hvorfor denne forskel på advokaten og dig? Fordi din og advokatens rolle er to meget forskellige roller. Og fordi din kontraktspart ikke kan kende dig i din måde at skrive på og derfor risikerer at blive vred, skuffet eller miste respekten for dig.

Hvis du har et budskab, der måske er ubehageligt for den anden, så

1. Ring til hende/ham og fortæl lige så stille, hvad du mener eller er i tvivl om

2. Fortæl hende/ham, at du også lige skriver det – og begrundelsen herfor

3. Skriv herefter, men i dit eget vante og autentiske sprog.