Visse konflikter kan du bare ikke gøre noget ved

Forretningsfolk (og andre folk) lader nogen gange konflikter gøre arbejdslivet surt.

Unødigt surt.

Unødigt surt, fordi konflikterne udspringer af forhold, vi ikke kan gøre noget ved.

Hvis vi kan tage de forhold, vi ingen indflydelse har på, ud af ligningen,

  1. bliver frustrationerne ikke forstyrrende eller de ophører simpelthen
  2. risikerer vi ikke at starte konflikter med andre
  3. kan vi nemmere indkredse forholdene til noget, vi rent faktisk kan gøre noget ved.

Hvad kan vi gøre noget ved?

  • Vi kan ændre vores egen adfærd
  • Vi kan sørge for at få en afklaring
  • Vi kan bruge de muligheder, vores ansættelse giver mulighed for: For eksempel at bedrive ledelse, foretage indkøb, træffe beslutninger, iværksætte undersøgelser og så vide.

Hvad kan vi ikke gøre noget ved?

Mange forhold kan vi som enkeltpersoner ikke gøre noget ved (med mindre vi vælger at gå ind i politik).

Forhold, vi ingen eller kun ringe indflydelse har på, kaldes strukturelle forhold

Og konflikter, der udspringer af strukturelle forhold, kaldes strukturelle konflikter.

Selvom det kan være svært, så træn dig selv i ikke at lade sådanne forhold forstyrre dig eller – endnu værre – lade dem gå ud over andre.
Det er ikke fair at blive sur på IT-leverandøren over, at det koster penge at implementere GDPR-reglerne.

Det er ikke fair at lade det gå ud over medarbejderne, at vejret hindrer en god høst.

Moralen er…

at du bør adressere en konflikt til enten dig selv eller noget udenfor dig selv. Hvis konflikten er udenfor dig selv og udspringer af noget, du ingen indflydelse har på, så lad det ligge.

Tryk på en til formålet indkøbt pyt-knap.