Mediation og mægling i byggeriet

Undgå dyre voldgiftssager og ødelagte samarbejdsrelationer

Konflikter er en naturlig del af ethvert stort byggeprojekt. Når mange mennesker og virksomheder skal arbejde sammen, vil der altid opstå små gnidninger og uoverensstemmelser, som i nogen tilfælde vokser sig store og dyre.

Dagbøder, erstatningskrav og advokatbistand er alt sammen med til at gøre et konfliktfyldt projekt til en bekostelig affære. Og værre endnu, så kan en byggekonflikt vise sig endnu dyrere, når konflikten begynder at tære på samarbejdsrelationer eller måske give negative historier i pressen.

Med mægling og konfliktmediation er målet at undgå de dyre voldgiftssager, hvor ingen kommer ud som vindere.

Med mediation i byggekonflikter finder parterne i konflikten en fælles forståelse for hinandens argumenter og finder sammen en løsning på konflikten, som er til gavn for alle.

Kontakt os for at høre mere

 

Mediation løser din byggekonflikt på den hurtigste, bedste og billigste måde

Tro det eller ej, men selv byggekonflikter, som normalt ville trække ud i lange voldgiftssager, kan somme tider løses på blot en enkelt formiddag.

Somme tider handler det nemlig blot om at forstå alle parters interesser korrekt og om at se sagen i en større sammenhæng.

Det handler om at forstå, at konflikten beror på andre eller flere værdier end rene pengekrav. Konfliktens rod kan nemlig også ligge i for eksempel:

 • Samarbejdsrelationen
 • Kommunikationen mellem parterne
 • Sikkerheden på byggepladsen
 • Forholdet til naboer eller andre interessenter
 • Forholdet til pressen
 • Forsikringsspørgsmål
 • … og meget andet

Roden til konflikten dukker ofte først op, når man har kradset lidt i overfladen – og gjort sig umage med at forstå hinandens bevæggrunde. Det er denne forståelse, en professionel mediator kan hjælpe jer med at opnå. Og ja, nogen gange tager det ikke mere end en formiddag at redde samarbejdet og spare retssagen.

Alle løsningsmodeller bringes i spil

Formålet med mediation er at løse konflikten. Formålet er, at alle parter går fra mødebordet og er glade for den løsning, som er fundet.

I mange tilfælde betyder det, at løsningen skal findes andre steder end der, hvor konflikten ligger.

I byggekonflikter tager vi alle muligheder med i overvejelserne, for nogen gange ligger løsningen til konflikten gemt i eksempelvis:

 • Aftaler om fremtidigt samarbejde
 • Omstrukturering af leveranceplan
 • Fra- eller tilvalg af bestemte leverandører
 • Alternative kommunikationskanaler og godkendelsesstrukturer
 • og mange flere

Hvordan foregår en mediation/mægling i en byggesag?

Buhl Mediation kan udmeldes ved direkte kontakt på tlf. +45 71704445 Kontakt Anne Buhl her eller gennem Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlægsvirksomhed, www.voldgift.dk.

Forud for mediationsmødet tager mediator kontakt til alle parter.

Buhl Mediation mødes altid med parterne på byggepladsen eller adressen. På den måde tages der udgangspunkt i det, det reelt handler om: at få byggeprocessen til at glide, at få ekstraarbejder eller andre udeståender drøftet og løst.

Et mediationsmøde varer oftest en halv eller en hel dag, og omkostningerne deles ligeligt mellem parterne.

Mediation/konfliktmægling af byggesager respekterer den juridiske ramme, der gælder. Her tænkes der på entreprisekontrakten, AB 92/AB 18, ABT 93/ABT 18, ABR 89/ABR 18, offentligretlige regler, forsikringsforhold etc.

Skønserklæringer kan i mange sager med fordel indgå i mediationsmødet, hvis der er enighed om skønsmandens vurdering.

Da Buhl Mediation ikke yder juridisk rådgivning, kan det være relevant at få parternes juridiske afdeling eller rådgiver med i processen.

Det er vigtigt, at den endelige aftale har "vendt alle sten", men at det ikke er juraen, der dikterer resultatet. For eksempel har bevisvurdering ikke betydning under en mediation.

Der gælder fuld fortrolighed og diskretion for alle parter.

Det er frivilligt at deltage i mediationsmødet. Det er endnu ikke sket i sager løst i samarbejde med Buhl Mediation, at nogen af parterne har forladt mediationen.

Kontakt Anne Buhl her

 

Priser på mediation og konfliktmægling i byggebranchen

Der kan afregnes for en halv eller en hel dags mediation efter et fast tilbud eller efter tidsforbrug. Kontakt os for at drøfte, hvad den bedste afregningsform er for jer.

Som hovedregel betaler parterne for en mediation med lige dele til hver.

Forberedelse (planlægning, læsning af materiale o.l.), vejledende timepris

 1.050 kr. + moms

 

 

Mediation 1 hel dag (kl. 9-senest 21)

19.500 kr. + moms

Mediationsmøde, vejledende timepris

 2.275 kr. + moms

Priserne dækker en skitse til en aftale og opfølgning en måned efter mediationen.


Nogen sager er dækket af en retshjælps- eller rådgiveransvarsforsikring.


Priserne gælder for 2022.