Løs konflikten trin for trin. Trin 3

Hvis du har læst de seneste to foregående indlæg, står du nu på trin 3 – “gør kagen større” – på den grønne trappe.

At “gøre kagen større” vil sige at fremkomme med ALLE de forslag, der teoretisk vil kunne indgå i en endelig aftale!

“Gør kagen større” er tredje trin på Buhl Mediations løsningstrappe (den grønne trappe).

“Kagen” er den ressource, alle parterne gerne vil have

En klassisk ressource, parter i konflikt kæmper om, er penge. Den ene part kræver penge. Den anden kræver at slippe for at betale penge!

At “gøre kagen større” betyder at udvide løsningsmulighederne til mere end betaling af penge.

I alle konfliktsager i erhverv og byggeri er der penge involveret, og det vil der altid være.

I alle konfliktsager i erhverv og byggeri indgår penge også i en samlet aftale.

Problemet er, at penge nogen gange er et udtryk for andre problemer også. I de situationer bliver disse andre problemer nødt til at blive taget alvorligt, før parterne kan nå frem til et håndslag.

Eksempler på andre løsningsmuligheder

Når vi er nået op på dette trin “Gør kagen større”, er parterne klar til at foreslå løsning på problemerne. Det er vigtigt, at forhandlingslederen/mediatoren ikke vurderer eller begrænser parternes idérigdom!

Lad os tage eksemplerne med en bygherre og en bestyrelsesformand fra sidste vidensmail.

I eksemplet med bygherren krævedes der betaling af dagbøder.

I eksemplet med bestyrelsesformanden krævedes et medlem af bestyrelsen afsat.

“Kagen gøres større” ved at hjælpe konfliktens parter med at tænke kreativt og komme med løsningsforslag.

Sæt brainstormen i gang!

Løsningsmulighederne er mange, når stemningen ved forhandlingsbordet er konstruktiv og alle parter kender deres underliggende interesser.

Hvilke løsningsmuligheder er der i vores to arketypiske sager?

Bygherren

Bygherren har fortalt, at han taber penge ved, at byggeriet står stille, fordi han ingen lejeindtægter får. Med andre ord har han brug for, at byggeriet bliver afleveret hurtigst muligt!

Dette behov forstår og anerkender entreprenøren godt. Så med mindre han er på konkursens rand eller helt uforsonlig, så vil han gerne deltage i en løsning.

Måske skal han til gengæld for at speede produktionen op have løst problemer i sin forretning (med kreditorer, debitorer, mandskab, mangel på opgaver eller andet), men det kan bygherren måske hjælpe ham med!

Her er forslag, som meget vel kunne blive en del af en samlet aftale mellem vores parter:

  • Entreprenøren gør arbejdet færdigt mod at få sine egne krav helt eller delvist betalt af bygherren
  • Bygherren anerkender det flot udførte arbejde, som er udført indtil nu
  • Entreprenøren gør arbejdet færdigt og får lovning på en ny opgave
  • Entreprenøren, som måske er i gang med andre og bedre betalte opgaver, spytter penge i kassen til, at bygherren kan få arbejdet udført ved en anden
  • Entreprenøren indkøber under alle omstændigheder materialer til byggeriet, så hans gode leverandøraftaler kan komme bygherren til gode
  • osv.

Bestyrelsesformanden

Hvis bestyrelsesformanden er afklaret med og har opbakning til, at et medlem skal ud af bestyrelsen, er det selvfølgelig det, der skal ske.

Hvis vi ved, hvordan kagen skal skæres, hvorfor så forsøge at gøre kagen større?

Svaret er: Fordi det kan begge parter vinde noget ved!

Medlemmet og formanden har en fælles interesse i, at deres brud ikke skal give for meget støj. Hvem husker ikke sager, der rammer pressen? Hvem kender ikke eksempler på den uro, folk i organisationen kan mærke?

Ud med værdigheden i behold!

Den fælles interesse i at agere diskret og ordentligt kan effektueres ved en aftale om ordentlige vilkår for udtræden: En fælles historie udadtil, at medlemmet selv får mulighed for at forklare sig internt, anbefalinger, osv.

Fangede du pointen?

Konklusionen er…

Fra at være startet med gensidige krav på penge, bliver kagen gjort større ved at afdække interesser og åbne for alle mulige løsningsforslag.

Det svarer vel til, at jo dybere, man graver i en grusgrav, jo mere grus får man op.

Næste trin på trappen er, at parterne skal forhandle deres aftale.

På gensyn!